دانلود رایگان تصمیمات بازاریابی وقیمت گذاری دریک زنجیره تامین دوسطحی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تصمیمات بازاریابی وقیمت گذاری دریک زنجیره تامین دوسطحی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تأمین دو سطحی, شامل یک تولید کننده و دو خردهفروش رقیب, بررسی شده است. تولید کننده در هزینههای تبلیغات محلی خرده فروشان مشارکت می کند و بخشی از هزینه های انان را می پردازد. از آنجایی که بحث رقابت در زنجیره تأمین مطرح است, از بازی استکلبرگ برای حل مدل استفاده شده است. بدین منظور تولید کننده به عنوان رهبر استکلبرگ عمل کرده و قیمت عمده فروشی را برای خرده فروشان تعیین می کند. تابع تقاضا وابسته به قیمت و تبلیغات درنظر گرفته شده است. در این تحقیق مقادیر بهینه ی قیمت و هزینههای تبلیغات به نحوی تعیین میشود که سود کلی حداکثر شود. در نهایت یک مثال عددی به منظور نشان دادن قابلیت استفاده مدال توسعه داده شده, ارائه می شود

لینک کمکی