دانلود رایگان تصمیم گیری و نظریه ی آشوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تصمیم گیری و نظریه ی آشوب :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هزاره سوم را میتوان دنیای شگفتمی ها باتغییرات سریع و پرابهام نامید پیچیدگی روندها و فرایندها درقرن بیست و یکم به گونه ای است که مدیران ارشد سازمان ها مجبور به بازنگری پی درپی چندین باردرطول سال دراستراتژیهای خود می باشند و مدیران باید درلحظه و آن تصمیم گیری کنند و برنامه ریزی ها و سیاستگزاری های جدید و مقطعی برای سازمان تدوین نمایند نظریه نظم غایی یانظم دربی نظمی به ما ابزار حل مسائل پیچیده را درمحیط پرآشوب و آکنده ازتغییر و تحول امروز و فردا میدهد پژوهش حاضرسعی دارد نحوه تصمیم گیری بانظریه آشوب را شرح دهد

لینک کمکی