دانلود رایگان تحلیل هزینه ـ فایده ی جایگزین کردن تکنولوژی درصنعت آلومینوم باتکیه بربهینه سازی مصرف انرژی مطالعه ی موردی: شرکت آلومینیوم المهدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل هزینه ـ فایده ی جایگزین کردن تکنولوژی درصنعت آلومینوم باتکیه بربهینه سازی مصرف انرژی مطالعه ی موردی: شرکت آلومینیوم المهدی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این پژوهش جایگزینی تکنولوژی در صنعت آلومینیم با استفاده از تحلیل هزینه - فایده چند پروژه صرفه جویی بررسی شد. اطلاعات پژوهشی برگرفته از واحد تولید شرکت آلومینیوم المهدی می باشد. نتیجه ی نهایی مستخرج از نرم افزار کامغار, این بود که جایگزینی کامل تکنولوژی در این صنعت امری است که نه تنها از لحاظ فنی امری رایج نیست بلکه به لحاظ مالی نیز هزینه ی زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. طرحهای صرفه جویی پیشنهادی علیرغم اینکه بازده بسیار بالایی داشتند اما باز هم منجر به افزایش آستانه ی تحمل شرکت تا قیمت پس از هدفمندی یارانهها نشد. طرح ارتقای تکنولوژی دیگهای احیای آلومینیم شرکت آلومینیوم المهدی به منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان تولید میزان مصرف انرژی را به ازای تولید هر کیلوگرم آلومینیوم به مقدار 1.5 کیلووات ساعت کاهش داد. الیته اجرای این طرحها آستانه ی تحمل قیمت برق را برای شرکت تا حدود 45 درصد افزایش می دهد.

لینک کمکی