دانلود رایگان تحلیل و بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی وای و جانسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل و بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی وای و جانسون :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های اساسی شرکت ها این است که استراتژی های سازمانی خود را با یکی از مدلهای استاندارد موجود بسنجد تا از این طریق فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را پر نمایند. در این راستا مدل معروف مدیریت استراتژیک منابع انسانی وای و جانسون می تواند کمک کننده باشد. لذا, با توجه به اهمیت این مدل در این مقاله به تحلیل و بررسی آن پرداخته شده است. مدل ساختاری وای و جانسون, نتیجه ی بازنگری, اجماع و ترکیب تئوریهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی می - باشد که در این مقاله با معرفی و تببین بنیانهای نظری مدل وای و جانسون, پی برده شد که چگونه این مدل ساختاری می تواند برای محققان ابزاری باشد که هم سبب بهبود معیارهای اثربخشی سازمانی شود و هم الگوهایی از مدیریت منابع انسانی استراتژیک را فراهم آورد و به طور دقیق, روابط اولیه, مدیریت منابع استراتژیک, روابط استراتژی های سازمانی و تاثیر سازمانی را تحلیل و ارزیابی می کند.

لینک کمکی