دانلود رایگان بررسی تعهدسازمانی ونظریه های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تعهدسازمانی ونظریه های آن :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

اندیشه تعهدموضوعی اصلی درنوشته های مدیریت است این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی است که سازماندهی برآن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهدارزشیابی می شوند این مقاله تعهدسازمانی تعریف شد و اینکه چه ضرورتی دارد که به تعهدسازمانی توجه شود و اهمیت آن مورد بررسی قرارگرفت درادامه انواع تعهد توضیح داده شد و عوامل موثربرتعهدسازمانی راهکارهایی برای افزایش تعهدسازمانی دیدگاه هایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهدسازمانی و نظریه های تعهدسازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و درنهایت نتیجه گیری به عمل آمد

لینک کمکی