دانلود رایگان بررسی تطبیقی تعدادی ازنرم افزارهای مدیریت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تطبیقی تعدادی ازنرم افزارهای مدیریت دانش :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در طی سالهای گذشته بسیاری از نرم افزارهای مدیریت دانش بوجود آمده اند. فروشندگان زیادی وارد این کسب و کار شدند. بسیاری از شرکت ها به بودجه های دقیق وبازگشت فوری سرمایه برای نرم افزار مدیریت دانش نیاز دارند. برای بسیاری از شرکت ها انتخاب نرم افزار مدیریت دانش به کار دشوار وچالش برانگیز تبدیل می شود .رده های مختلفی از نرم افزار ها فناوری های مدیریت دانش وجود دارند.نمونه های نرم افزار مدیریت دانش عبارت اند از مدیریت محتوی, سند, ابزار های همکاری , هوشی کسب و کار, پایگاههای داده :طبقه بندی داده ها, راهنماهای دانش, درگاه های جستجوی خبره وداده کاوی ضروری است که شرکت ها به علت تنوع زیاد نرم افزارهای مدیریت دانش از فرایند یا نظام مند برای انتخاب نرم افزار استفاده کنند. فرایند انتخاب نرم افزار مدیریت دانش شامل نیاز کسب و کار, تیم جستجو, ارزیایی زیر ساختار, منابع وملزومات نرم افزار , تقاضا برای پیشنهاد وجلسه مزایده, بررسی صلاحیت وسند فروشنده, معیار انتخاب نهایی نرم افزار است. در این مقاله تعدادی از نرم افزارهای مدیریت دانش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت در یک جدولی براساس مشخصات نحوه انتشار , جمع آوری اطلاعات سازماندهی - اشتراک گذاری مورد مقایسه قرار گرفته اند.

لینک کمکی