دانلود رایگان بررسی و تاثیر پارامترها و ویژگی های کانال آبی بر موقعیت یابی حامل با استفاده از آرایه ای از سنسورها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی و تاثیر پارامترها و ویژگی های کانال آبی بر موقعیت یابی حامل با استفاده از آرایه ای از سنسورها :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از مهم ترین پارامترهای محیط زیر آب می توان به تضعیف, تاخیر انتشار, جریان های اقیانوسی, تداخل چند مسیره, اثر داپلر ونویزاشاره نمود دراین مقاله پس از بدست آوردن موقعیت حامل در آرایه ای از حسگرهای توزیع شده در دریا, به بررسی و تاثیر این پارامترها و ویژگی بر موقعیتیابی حامل پرداخته خواهد شد جهت بدست آوردن موقعیت در محیط سه بعدی زیر آب نیاز به حداقل چهار فاصله از حسگرهای توزیع شده در دریامی باشد روش فاصله یابی که در این مقاله استفاده شده است, بکارگیری سیگنالFMCW خطی می باشد بعد از بدست آوردن فاصله از چهارحسگر با موقعیت معلوم, موقعیت حامل با استفاده از الگوریتم موقعیت یابی و روش سری تیلور تعین می گردد

لینک کمکی