دانلود رایگان بررسی و بهینه سازی معیار و میزان محاسبه خسارت درحمل ونقل دریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی و بهینه سازی معیار و میزان محاسبه خسارت درحمل ونقل دریایی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف ازانجام این پژوهش تحلیل قوانینی که درباب تضمین سلامت کالا و تخمین میزان خسارت درحمل ونقل دریایی تاکنون وضع گردیده است و سپس ارایه راهکارهایی جهت بهبود محاسبات تعیین میزان خسارت ناشی ازتلف کالا و یاتاخیر درتحویل کالا می باشد دراین مقاله قوانین کنوانسیون های بروکسل هامبورگ رتردام و پروتکل ویزبی درباب تعیین خسارت درحمل ونقل دریایی موردارزیابی دقیق قرارگرفته است فرضیه ها بررسی و موردازمون قرارمیگیرند درجهت تحلیل نتایج پژوهش درباب معیار تعیین خسارت ازروشهای توصیفی و استنباطی و درحوزه تعیین میزان آن ازروش های محاسباتی استفاده گردیده است نتایج کلی پژوهش تاثیربسزایی درافزایش حجم مبادلات دریاییکالا و درنتیجه ایجادعوایداقتصادی بسیارچشمگیری درزمینه تجارت خواهد داشت

لینک کمکی