دانلود رایگان بررسی نقش تجارت الکترونیک دربهبود حمل ونقل دریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی نقش تجارت الکترونیک دربهبود حمل ونقل دریایی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حمل و نقل دریایی یکی ازپایه های اساسی دراقتصادامروزی است و نقش اساسی درزندگی بشرامروزی دارد باتحولات گسترده درزمینه ارتباطات و علوم کامپیوتری حمل ونقل دریایی نیزهمگام با تکنولوژی روز ازطریق تبادلات الکترونیکی اطلاعات سعی دراسان سازی فرایندهای تجاری خود دارد زیرا امروزه مسئله اساسی درتجارت دریایی جریان آزاد اطلاعات و انتقال آن بین کشتیها شرکت های حمل ونقل و لجستیک دریافت کنندگان کالا و دیگرگروه هایی می باشد که ازجریان حمل ونقل دریاییمنفعت می برند هدف انجام این مقاله ازانجاست که همه تجارت های دنیا به سمت تجارت الکترونیک و مکانیزه شدن رفته اند و حمل ونقل دریایی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست بدین منظور دراین مقاله با معرفی تجارت الکترونیک و مزایای آن بیان می کند که چگونه تجارت الکترونیک تغییرات شگرفی درعملیات تجارت و حمل ونقل دریایی ایجادکرده است و چگونه این دوامر بریکدیگر تاثیر گذار هستند

لینک کمکی