دانلود رایگان بررسی مقاومت, لیفت, تریم و بالاآمدگی کاتاماران نیمه پروازی به همراه فویل کاملاً مغروق به روش عددی وتئوری نواری در بازه زمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی مقاومت, لیفت, تریم و بالاآمدگی کاتاماران نیمه پروازی به همراه فویل کاملاً مغروق به روش عددی وتئوری نواری در بازه زمان :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بررسی حرکات شناورهای نیمه پروازی با هیدروفویل های کمکی یکی از پیچیده ترین مباحث درزمینه هیدرومکانیک شناورهاست. در این مقاله یک مدل ساده از نوع شناور نیمه پروازی با هیدروفویل کمکی مغروق در آب آرام بر پایه فرمول رگرسیون در نظر گرفته شده است. فرورفتگی 1 ,بالاآمدگی و تریم دینامیکی در ارتباط با مقاومت و لیف, موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله مسئله به روش عددی و تئوری نواری دربازه زمان حل شده است. روش حل عددی و تئوری نواری در بازه زمان درواقع بر پایه تئوری نواری با به کارگیری ضرایب هیدرودینامیکی توسط فرمول های رگرسیون در نظر گرفته شده است. در این مقاله روابطی برای محاسبه نیروی لیفت شناور نیمه پروازی دوبدنه ای به همراه هیدروفویل کمکی در آب آرام ارائه می شود؛ و درنهایت بر اساس روش های ارائه شده جهت محاسبه نیروهای لیفت و مقاومت شناور نیمه پروازیدوبدنه ای به همراه هیدروفویل, کد کامپیوتری تهیه شده است که با استفاده از این کد کامپیوتری میزان فرورفتگی در آب, تراست موردنظر,زاویه تریم دینامیکی, لیفت و مقاومت یک کاتاماران نیمه پروازی در سرعت های مختلف قابل محاسبه است. این ارزیابی می تواند برای طراحان و پیش بینی های اولیه این گونه شناورها در مرحله طراحی بسیار مفید باشد

لینک کمکی