دانلود رایگان بررسی کاهش آبشستگی گروه شمع با طوق و اثرابعادطوق برروی عمق آبشستگی بااستفاده ازمدل عددی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی کاهش آبشستگی گروه شمع با طوق و اثرابعادطوق برروی عمق آبشستگی بااستفاده ازمدل عددی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

آبشستگی پیاه های پل یکی ازمهمترین عوامل تهدید کننده پایداری پلهای احداث شده بروی دریاها و رودخانه ها می باشد دراثرآبشستگی حفره ای دراطراف پایه بوجود امده و موجب میشود که پل دراثریک جریان تند یعنی درست زمانی که ما بیشترین نیازبه آنها را داریم و یران گردد روشهای مخلتفی برای مقابله با پدیده ابشستگی وجود دارد که یکی ازبهتریناقتصادی ترین اجرایی ترین و موثرترین روشها استفاده ازطوق برروی پایه می باشد محققان زیادی برروی آبشستگی تک پایه و اثرطوق برروی آن کارکرده اندو اطلاعات زیادی درمورد کاهش آبشستگی گروه شمع با استفاده ازطوق وجود ندارد بااستفاده ازمدل فلوئنت به بررسی کاهش آبشستگی گروه شمع با استفاده ازطوق پرداخته ایم همچنین به بررسی اثرابعادطوق برروی کاهش آبشستگی گروه شمع پرداختیم نتایج نشان دادند که درتمام مدلها عمق آبشستگی درپایه اول بیشتر ازپایه دوم سوم بود که نشان دهنده اثرتقویتی پایه های عقبی روی پایه جلویی می باشد همچنین با افزایش ابعادطوق عمق ابشستگی بطورقابل ملاحظه ای کاهش می یابد که دلیل آن کاهش سرعت جریان و قدرت گردابه های نعل اسبی و برخاستگی است استفاده ازطوق به عرض 2.5D میتواند آبشستگی را حدودا 24درصد کاشه دهد که مقدارقابل توجهی است

لینک کمکی