دانلود رایگان بررسی قابلیت های مدل عددیAQWA در مدلسازی موج شکن های شناور پانتونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی قابلیت های مدل عددیAQWA در مدلسازی موج شکن های شناور پانتونی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

طراحی سازه های فراساحلی همواره به دلیل پیچیدگی های تحلیلی و شرایط مرزی خاص در این سازه ها, نیازمند کنترل های دقیق تحلیلی هستند. امروزه در تحلیل و طراحی این قبیل سازه ها, نرم افزارها جایگزین محاسبات زمان بر دستی شده اند.در این مقاله, به بررسی قابلیت های مدل عددیAQWA در مدلسازی موج شکنهای شناور نوع پانتونی پرداخته شده است. تئوریهای موجود در مدلسازی عددی موج شکنهای شناور بیان گردیده و برای آگاهی از توانایی نرم افزار در شبیه سازی عملکرد موج شکن شناور , صحت سنجی نتایج نرم افزار با مدل آزمایشگاهی پنا[ 1] صورت گرفته است. برای واسنجی مدل عددی و آزمایشگاهی ,ضریب عبور موج به عنوان مهمترین پارامتر مورد بررسی در موج شکنهایشناور و به عنوان پارامتر هدف انتخاب گردیده است. با توجه به نتایج ضریب عبور موج های بدست آمده, مشاهده می شود که ارتفاع موج درپریودهای ثابت تاثیر زیادی در ضریب عبور موج ندارد و در محاسبه ضریب عبور موج پارامتر تعیین کننده ای نیست و پریود موج مهمترین پارامتر تعیین کننده ضریب انتقال موج می باشد.

لینک کمکی