دانلود رایگان بررسی عملکرد بنادر ایران و منطقه با مروری بر خصوصی سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی عملکرد بنادر ایران و منطقه با مروری بر خصوصی سازی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در زنجیره حمل و نقل بین المللی, بنادر دارای نقشی کلیدی هستند و بدون آنها, فرآیند تولید تجارت حمل و نقل و مصرف تکمیل نخواهد شد. بنادر مشابه هر موسسه اقتصادی خدماتی دارای انواع عمده مالکیت از دو جنبه خصوصی و دولتی هستند که در کشورهای در حال توسعه با توجه به بافت خاص اقتصاد سیاسی آن ها, این اماکن عموما دولتی ولی در کشورهای توسعه یافته انواع خصوصی و نیمه دولتی نیز به وفور یافت می شود. در زمان کنونی, اغلب پورت اپراتورهای جهانی به روشهای گوناگون با بنادر قراردادهای همکاری تنظیم نموده و امتیاز بهره برداری از بندر را طی مدت مشخص بدست می آورند. دولتها سعی دارند با مشارکت دادن هر چه بیشتر پورت اپراتورها در زیر ساختها و روساختها از سرمایه؛ مهارت کارکنان آنها؛ ابداع و نوآوری آنها استفاده بیشتر نموده و بالتبع شاهد افزایش کارایی نیز باشند. در این مطالعه, فرایند خصوصی سازی بنادر, مزایا, معایب و اقدامات موثر جهت جلوگیری از روند خصوصی سازی ناکارآمد, مدلهای مدیریت بندر یا انواع قراردادهای منعقده در واگذاری بنادر به بخش خصوصی, عملکرد موفق ترین بندر منطقه تحت مدیریت یک اپراتور خصوصی بین المللی و همچنین معرفی بنادر دولتی و خصوصی ایران, رکوردهای عملیاتی ثبت شده در بنادر توسط شرکت های خصوصی و نهایتاً مقایسه عملکرد دو بخش خصوصی و دولتی در مدیریت عملیات بندر مورد بررسی قرار می گیرد

لینک کمکی