دانلود رایگان بررسی سهم کوپلینگ هیو باسرج درحرکت هیو سکوی پایه کششی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی سهم کوپلینگ هیو باسرج درحرکت هیو سکوی پایه کششی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نفت به عنوان اصلی ترین منابع تولید انرژی درجهان مطرح می باشد ازاین رو اکتشاف و استخراج آن ازدل زمین یا دریا ازاهمیت بالایی برخوردار است بسیاری ازاین منابع دراعماق دریا وجود دارد و استخراج این منابع مستلزم دستیابی به دانش طراحی و تکنولوژی ساخت سکوها و ادوات استخراج درآبهای عمیق هستند سکوی پایه کششی یکی ازانواع سکوهای تطبیقی Compliant است که درراستای عمود همانند یک سازه صلب عمل می کندو دارای پریود طبیعی پایین درحدود 2تا4ثانیه میب اشد درحالیکه درراستای افق ازادی عمل بیشتری دارد و تقریبا همانند یک شناور رفتار می کند و پریود طبیعی آن با بیش از70ثانیه میرسد باید به این نکته توجه نمود که درواقعیت حرکات عمودی مستقل ازحرکات افقی نیستند دراین مقاله با استفاده ازحل تحلیلی معادلات کوپل حرکات دراین دوراستا اثرات حرکت افقی بررفتارحرکت عممودی مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق بارگذاری شامل نیرویهارمونیک موج م یباشد همچنین لازم به ذکر است که دراین تحلیل سختی ها ی مربوط بصورت غیرخطی لحاظ شده اند حل معادلات بااستفاده ازنرم افزار متلب MATLAB صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که کوپلینکگ و درگیری درجه ازادی هیو و سرج دارای اهمیت است و باید درمحاسبات کلی بادقت لحاظ شود

لینک کمکی