دانلود رایگان بازرسی جوش اتصالی فولادهای A105 و A106 با روش های رادیوگرافی, مافوق صوت معمولی و مافوق صوت با آرایه های فازی و مقایسه دقت آنها در تشخیص عیوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بازرسی جوش اتصالی فولادهای A105 و A106 با روش های رادیوگرافی, مافوق صوت معمولی و مافوق صوت با آرایه های فازی و مقایسه دقت آنها در تشخیص عیوب :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این تحقیق جوش های اتصالی فولادهای A و 106 A 105 مورد استفاده در ساخت یک پالایشگااه نفت در جنوب کشور با استفاده از سه روش بازرسی مخرب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها با نتایج اندازه گیری شده با روش مخرب میکروسکوپی و ماکروسکوپی مقایسه گردیده و دقت روش ها بدست آمده است نتایج بدست آمده فشان دهنده دقت بسیار زیاد و روش مافوق صوت با آرایه های فازی 1 ±mm درمقایسه روش مافوق صوت معمول ±5mm و رادیوگرافی ±4 می باشد علاوه بردقت بالای روش مافوق صوت باارایه های فازی به دلیل کم خطر بودن این روش در مقایسه با رادیوگرافی و همچنین امکان تشخیص عمق عیب میتواند جایگزین مناسبی برای روش رادیوگرافی جهت بازرسی جوش در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز باشد

لینک کمکی