دانلود رایگان ایمنی نگهداری موادشیمیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ایمنی نگهداری موادشیمیایی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رعایت ایمنی و حفاظت درکاربا مواد شیمیایی صرفا حین کارواستفاده مستقیم نمی باشد بلکه تمامی افرادی که درپروسه فراوری مواداولیه هرماده شیمیایی بسته بندی و نقل و انتقال و نهایت استفاده ازآن درمقیاس ازمایشگاهی تاصنعتی فعالیت دارند به نحوی ملزم به رعایت اصول ایمنی می باشند

لینک کمکی