دانلود رایگان اصلاح شبکه مبدل های گرمائی واحد پایدارسازی فازهای 9 و 01 پارس جنوبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اصلاح شبکه مبدل های گرمائی واحد پایدارسازی فازهای 9 و 01 پارس جنوبی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

درواحدپایدارسازی فازهای 9و10 میدان گازی پارس جنوبی روزانه 53430بشکه میعانات خام را به روش جز به جز تثبیت و فراموش می کنند درروند فعلی گازهای متصاعد شده ازفرایند تثبیت دردومرحله فشرده سازی میشود باتوجه به اینکه دمای گاز پس ازفشرده سازی افزایش می یابد لذا پس ازهرمرحله افزایش فشار بوسیله فن های هوایی A-102 و A-103 گاز را خنک می کنند میزان توان الکتریکی مصرف دردوفن هوایی مذکور برابر با 3000 کیلووات می باشد دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار Aspen HYSYS اصلاح شبکه های مبدلهای گرمایی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی انجام شده است ازنتایج این تحقیق میتوان به کاهش 50درصدی کولرهای هوایی واحدپایدارسازی بازیافت 3000 کیلووات توان الکتریکی کاهش هزینه های عملیاتی و بازگشت سرمایه به میزان 90190 دلار درسال اشاره نمود

لینک کمکی