دانلود رایگان ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوای واحد تصفیه ذرات معلق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوای واحد تصفیه ذرات معلق :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین بخشها درخصوص الاینده ها و موادمنتشره به محیط زیست درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی الاینده های هوا می باشد این خروجی به دلیل ماهیت الی موادتشکیل دهنده نفت و گاز و مواد اولیه صنایع پتروشیمی اغلب حال پایدارتری درمحیط زیست دارند دراین پژوهش منابع اصلی خروج الاینده ها و نوع آن ها دریک واحد پیش تصفیه ذرات معلق مربوط به واحد تولید اکریلونیتریل بوتادین استایرن شناسایی شده و سپس با استفاده ازمدلهای TOXCHEM و AERMOD میزان غلظت الاینده ها درمحیط اطراف واحد بررسی شده است نتایج مدلسازی نشان میدهد حداکثر غلظت الاینده های اصلی اکریلونیتریل و استایرن درمحدوده مجتمع رخ میدهد و درفواصل بیشتر از600متر برای اکریلونیتریل و 500متری برای استایرن غلظت ها بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد

لینک کمکی