دانلود رایگان اهمیت و نقش ایمنی در دکل های حفاری خشکی چاه های نفت و گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اهمیت و نقش ایمنی در دکل های حفاری خشکی چاه های نفت و گاز :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در حال حاضر صنعت حفاری,به خاطر حوادث زیادی که در ان روی می دهد,یکی از مشاغل خطرناک دنیا محسوب میشود.هدف از این پژوهش بیان اهمیت و نقش ایمنی در دکل های حفاری چاه های نفت و گاز می باشد که به عنوان یک صنعت پرخطر و طاقت فرسا به شمار می آید.لذا این مهم با شناسایی عوامل تکنولوژیکی و انسانی حوادث شغلی که بابررسی و تحلیل امار حوادث ثبت شده در دکل های حفاری خشکی آمریکا به دست آمد,انجام شده است.در این تحقیق حوادث براساس نوع شغل,عضو آسیب دیده ,نوع حادثه ,نوع تجهیزات,نوع عملیات و محل حادثه جهت بررسی و تحلیل ,تفکیک شدند.با توجه به امار حوادث ثبت شده در سال 2013 در امریکا,بیشترین حوادث برای مشاغل سکوبانی و افرادی اتفاق افتاده که در سطح دکل قرار داشته اند.بیشترین عضو آسیب پذیر انگشت ها,سر,دست و پا بوده است.عملیات خواباندن و برپایی دکل و عملیت پیمایش چاه,از حادثه خیزترین عملیات در صنعت حفاری گزارش شده اند.لوله های حفاری,جداری و وزنی و لوله مانندها و ابزار دست دربروز بیشترین آمار حوادث نقش دارند.آمار اعلام شده بیانگر نقش و اهمیت ایمنی در دکل های حفاری چاه های نفت و گاز میباشد.در این مقاله پس از بررسی و و تحلیل موارد ذکر شده ,راهکارهای عملی و کاربردی نیز جهت افزایش اقدامات ایمنی و پیشگیری از حوادث و بهبود برنامه های اجرایی ایمنی در دکل های حفاری خشکی ارائه میشود

لینک کمکی