دانلود رایگان اولویت بندی حوادث در معدن زغالسنگ تخت با استفاده از روش RPN

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اولویت بندی حوادث در معدن زغالسنگ تخت با استفاده از روش RPN :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

حوادث احتمالی معادن زیرزمینی زغالسنگ و خطرات ناشی از آن بخش جدایی ناپذیر معدنکاری زیرزمینی در صنعت معدن میباشد . پیامدهای این حوادث ممکن است منجر به آسیب های جانی و ضرهای ماللی قال ملاحظه ای به صورت مرگ,, از کارافتادگی یا نقص عضو وشکستگیهای گوناگون, خرابی و از بین رفتن تجهیزا ت معدن, بسته شدن کارگاههای استخراج و... شوند که حاص لآن روزهای از دست رفته و از کارافتادگی در اثر وقوع این حوادث خواهد بود. در این مطالعه , با توجه به اهمیت موضوع در معادن زیرزمینی زغالسنگ چ از نظر دانی و چه از نظر مالی و با هدف کاهش این پیامدها, بر اساس احتمال وقوع حوادث , شد ت و نتایج حاصل از آن در معدن تخت از شرکت زغالسنگ البرز شرقی طی سال های 1386 الی 1389 ریسک های مربوطه موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین منظور, میبایست که اطلاعا ت در جداول مختلف استاندارد در ارتباط با شدت و احتمال وقوع حوادث تهیه و تنظیم شوند. سپس عدد اولویت ریسک (RPN) برای هر کدام از حوادث تعیین و به واسطه آن موثرترین عاملایجادعدم قطعیت در معدن شناسایی شود . با استفاده از این روش میتوان نتیجه گرفت که مؤثرترین عامل ایجاد عدم قطعیت که باعث وقوع بیشترین حوادث و همچنین بالاترین شدت حوادث در معدن زغالسنگ تخت میباشد, عوامل ژئوتکتونیکی است.

لینک کمکی