دانلود رایگان استقرار سیستم نوین مدیریت HSE در صنعت نفت,گاز و پتروشیمیبراساس مدل MAESTRO با رویکرد تحلیلی در کاهش حوادث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان استقرار سیستم نوین مدیریت HSE در صنعت نفت,گاز و پتروشیمیبراساس مدل MAESTRO با رویکرد تحلیلی در کاهش حوادث :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ومدارک بهترین گزینه جهت ایمن بودن فرآیند,بهترین گزینه جهت کاهش مصرف آب, کاهش تولید پساب ,کاهش مصرف سوخت ,تصفیه پساب, پسماندها ,نشر گازهای آلاینده , بهداشت شغلی و ... در نظر گرفته شده باشد .پس از طراحی در مراحل نصب, راه اندازی و عملیات عادی کارخانه نیز همچنان این موضوع ادامه خواهد داشت. بنابراین کمیته ای تحت عنوان HSE با برنامه ای مشخص ازافراد با تخصص ها و دانش های متفاوت ایجاد می گردد. مدل ارائه شده در استقرار سیستم نظام هوشمند بهداشت, ایمنی ومحیط زیست برگرفته از اصول اولیه پیاده شده در سیستم های ISO بوده است . در این مقاله بعد از مطالعه و بررسی در این خصوص مدل جدیدی برای استقرار این سیستم که کارایی لازم را جهت به حداقل رساندن آسیب ها,حوادث,ضرر و زیانهای ناگوار بر مردم و پرسنل ,محیط زییست و ایمنی تجهیرات را داشته باشد با ذکر تمامی داده ها و تحلیل آنها ارائه می گردد .

لینک کمکی