دانلود رایگان ارزیابی و بهبودHSE یکپارچه و عوامل ارگونومی کلان و نقشه شناختی فازی: درمورد یک پالایشگاه گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی و بهبودHSE یکپارچه و عوامل ارگونومی کلان و نقشه شناختی فازی: درمورد یک پالایشگاه گاز :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف ارزیابی و سلامت یکپارچه, ایمنی, محیط زیست و عوامل ارگونومی به روش نقشه شناختی فازی. این کار از طریق یکپارچه سازیارگونومیک و کلان ارگونومیک به عنوان ترتیبات بهداشت و ایمنی شغلی در مدل سازی یکپارچه برای ارزیابی تاثیر چند وجهی خود را در بهره وریروی شاخص های عملکرد HSEE به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل FCM کارگران, میزان آسیب و رضایت به دست آورد. این مقاله ازبه توسعه شاخص های پیشرو و مفید برای مدیریت فعال از بهره وری, میزان آسیب دیدگی و رضایت شغلی FCM سیستم استفاده می شود. نتایجاستفاده می شود. نتیجه یک نظرسنجی جامع از 73 کارشناسان در اتاق های کنترل و فعالیت های تعمیر و نگهداری در پالایشگاه گاز بزرگ برای نشانو شاخص های عملکرد HSEE به تعیین ساختار علت عوامل FCM استفاده می شود. علاوه بر این, نتایج FCM دادن کاربرد و سودمندی روشسیستم استفاده می شود. بنابراین به این نتیجه می رسیم که عوامل کلان ارگونومی مانند دستورالعمل و آموزش و پرورش, آشنایی با قوانین سازمان وارتباطات مناسب ترین کمک را به بهبود ایمنی کارگران, رضایت و بهره وری آنها می کند

لینک کمکی