دانلود رایگان ارزیابی میزان نویز و اثرات آن در ایجاد افت شنوایی ناشی از نویز( NIHL ) در کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام در سال 92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی میزان نویز و اثرات آن در ایجاد افت شنوایی ناشی از نویز( NIHL ) در کارکنان پتروشیمی شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام در سال 92 :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تعیین میزان افت شنوایی ناشی از نویز در کارکنان پتروشیمیتعیین تاثیر متغیرهای زمینه ای نظیر میزان صدا,جنس ,سابقه شغلی وسن در آسیب شنوایی ناشی از نویزروش پژوهش:روش پژوهش به صورت تحلیلی کاربردی بوده است.و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است .تعداد 07 نفر از کارکنان زن و مرد در مواجهه با صدای بالاتر از 80 دسی بل که از گوشی های محافظ استفاده نمی کردند ,به طور تصادفی از شیفت های مختلف جهت بررسی انتخاب شدند.یافته ها:براساس نتایج دوزیومتری ایستگاههای مختلف کارخانه , 9 درصد ایستگاهها در منطقه ایمن و 82 درصد در منطقه احتیاط و9 درصد در منطقه خطر قرار داشته است. یافته ها به شرح ذیل بوده است:1 -85درصد شاغلین در مناطق احتیاط و پر خطر دارای افت شنوایی حداقل در یک گوش بوده اند.100-2 درصد شاغلین در منطقه خطر با سابقه بیش از 5 سال دارای افت شنوایی متوسط رو به شدید حداقل در یک گوش بوده اند.70-3 شاغلین بیش از 10سال سابقه کاری در محیط پرسروصدا دارای افت شنوایی حداقل در یک گوش بوده اند. 45-4درصد از زنان و 64 درصد از مردان دچار افت شنوایی ناشی از نویز بودند( 45 درصد از جامعه 100 درصدی زنان و 64درصد از جامعه 100 درصدی مردان)

لینک کمکی