دانلود رایگان ارزیابی مخاطرات,با استفاده از روش تلفیقی PHA a JSA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی مخاطرات,با استفاده از روش تلفیقی PHA a JSA :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک شرکت سنا اندیشه ی پیمانکار تعمیرات پتروشیمی آریا ساسول بااستفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغلی به انجام رسید.پس از شناسایی فعالیت ها و فرایندهای گوناگون پتروشیمی ,تجهیزات و موقعیت های شغلی کارکنان پتروشیمی و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت پتروشیمی ,انتشار آلاینده های هوا ,اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره دهی شدند.مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در آلاینده های در تابستان 1392 بااستاندارد تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای تخلیه به منابع سطحی مطابقت دارد.نتایج این پژوهش نشان میدهد 58ریسک زیست محیطی برای 3 شغل پرخطر و 15 موقعیت خطرناک موجود در پتروشیمی شناسایی شد که به 6 خطر با سطح پذیرفتنی بی تجدیدنظر,5 خطر با سطح پذیرفتنی با تجدیدنظر مدیریت 16خطر با سطح نامطلوب و 4 خطر با سطح ناپذیرفتنی تقسیم شده است

لینک کمکی