دانلود رایگان ارزیابی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی در آزمایشگاههای یک شرکت پتروشیمی بااستفاده از تکنیک ASHRAE110

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی کیفی عملکرد هودهای شیمیایی در آزمایشگاههای یک شرکت پتروشیمی بااستفاده از تکنیک ASHRAE110 :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آلاینده های شیمیایی از عوامل زیان آور جدی در محیط های کار خصوصا آزمایشگاه های شیمی میباشند که این مواد ممکن است سبب ایجاد مسمومیت و بیماری های مختلف شوند.هودهای آزمایشگاهی اولین وسیله ی ایمنی جهت حفاظت کارکنان آزمایشگاه در برابر این مواد شیمیایی خطرناک هستند. باتوجه به تعداد زیادی افراد شاغل در آزمایشگاههای صنایع پتروشیمی ؛این پژوهش با هدف ارزیابی کیفی عملکرد هودهای آزمایشگاهی انجام گردید تا بتوان براساس آزمون های انجام شده ازوضعیت عملکرد هودها آگاه شده و اصلاحات مورد نیاز راانجام داد.در این مطالعه آزمون کیفی سرعت دهانه برای 22 هود شیمیایی موجود در آزمایشگاهها محل بررسی پس از گردآوری اطلاعات مربوط با ویژگی های ساختاری شامل وضعیت بافل ,ایر فویل و مساحت فضای باز دهانه هود وویژگی های موقعیتی یعنی موقعیت آنها نسبت به منابع ایجاد جریان هوا شامل دریچه های سیستم تهویه عمومی ,دربها و پنجره های آزمایشگاه انجام شد.میانگین سرعت دهانه ی هر یک از هودها درمقایسه با حداقل مقدار قابل قبول 80 فوت در دقیقه نشان داد که تنها 9/09% از هودها سرعت دهانه قابل قبول را تامین می کردند.بین مقدار عددی سرعت دهانه و ویژگی های ساختاری و موقعیتی هودها نیز رابطه ی معنی دار به دست آمد.بنابراین نتایج باید با رفع نقایص ساختاری هودها و محل استقرا آنها در آزمایشگاه نسبت به منابع جریان هوا در ازمایشگاه,مقدار سرعت دهانه و در نهایت عملکرد حفاظتی هودها را تامین و حفظ نمود

لینک کمکی