دانلود رایگان ارزیابی اقتصادی سلامت و ایمنی شغلی ( OSH ) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ): مرور ساختاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی اقتصادی سلامت و ایمنی شغلی ( OSH ) در شرکت های کوچک و متوسط ( SMEs ): مرور ساختاری :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: در این مقاله مروری علمی روی ارزیابی اقتصادی سلامت و ایمنی شغلی ) OSH ( داریم. و تمرکز روی روش و ابزارهای عملی مناسب برای ارزیابی اقتصادی در شرکتهای کوچک و متوسط ) SMEs ( است. این مطالعه از طریق نشریاتی که در پایگاه های اطلاعاتی کتاب شناختی بین المللی وجود دارند و موتورهای جستجوی علمی با استنادبه نویسندگان دیگر انجام گرفته است.نتیجه: این مطالعه ویژگی های مربوط به روش های ارزیابی معمول را بیان می کند. مشکلات اصلی در روش شناسی این مطالعه را با تاکید بر نیازها و محدودیت های درشرکت های کوچک و بزرگ مورد بحث قرار می دهیم.نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه می گیریم که بدون توجه به پیچیدگی ها و یا درجه همگرایی و واگرایی بین روش های متنوع رایجی که در ارزیابی اقتصادی وجود دارد,کافی نیستند و ارزیابی اقتصادی OSH نیاز به تحقیقات چند رشته ای دارد. علاوه بر این, شرکت های گروهی بزرگ متقاعد شده اند که پرداخت ها و هزینه های ایمنی دراصل جایزه و سود و منفعت برای شرکت آن ها است و تلاش هایی نیز برای ارزیابی نظام مند سیستم ایمنی دارند. ولی شرکت های کوچک نیاز به تلاش های بیشتری برایمتقاعد شدن درباره هزینه های ایمنی دارند.تاثیر روی کار در آینده: با نتیجه گیری از مرور متون, با یک دیدگاه کلی ( نوع متا مدل) به کمک مدل سازی, یک دستور کار برای تحقیقات بعدی در آینده را ارائه میکنیم.

لینک کمکی