دانلود رایگان ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده های فاز آماده سازی و ساخت طرح نورد شرکت خیام فولاد نیشابور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده های فاز آماده سازی و ساخت طرح نورد شرکت خیام فولاد نیشابور :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تولید و مصرف فولاد امروزه یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید.حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرایند توسعه ,فرهنگ,سطح دانش ,اشتغال زایی,پژوهش ,آموزش و تجارت ان منطقه تاثیر بسزایی دارد.مقاله حاضر تحت عنوان دانلود رایگان ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده های فاز آماده سازی و ساخت طرح نورد شرکت خیام فولاد نیشابور,جهت جلوگیری و به حداقل رساندن اثرات منفی و عوارض سو ناشی از فعالیت صنعت مورد استقرار بر اجزا محیط زیست منطقه می باشد.پیامد های زیست حیطی این صنعت عبارت است از:تغییرات مختلفی که در اثر فعالیت های متفاوت در محیط های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک و اقتصادی و اجتماعی پدید می آیند.ارزیابی این پیامد های زیست محیطی پروسه ای تحلیلی است که به طور نظامندعواقب احتمالی اجرای پروژه ها ,سیاست ها و پروژه ها را بررسی میکند و در نهایت با ارائه ی اقدامات اصلاحی مناسب و مقرون به صرفه پیامد های اجرای پروژه ها را به حد قابل قبولی رسانده و از تقابل با محیط زیست کاسته و به هماهنگی نزدیکتر میکند

لینک کمکی