دانلود رایگان ارائه راهکارهایی برای افزایش ایمنی در تأسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان با استفاده از مدل SRFT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارائه راهکارهایی برای افزایش ایمنی در تأسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان با استفاده از مدل SRFT :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تأسیسات نفت و گاز, از جمله زیر ساخت های حیاتی هر کشوری به شمار می روند. نفت هنوز مهم ترین منبع انرژی است وسهم آن درمصرف انرژی جهان, بالغ بر 40 % , در حالی که برای بخش حمل و نقل 97 % است , (EIA, 2004 ) . تأسیسات نفت وگاز, به طور مستقیم یا غیرمستقیم, برای تعداد زیادی از مردم اشتغال ایجاد کرده است و بخش قابل توجهی از تولید ناخالصملی جهان را تأمین می کند. یک حمله موفق در تأسیسات نفت و گاز و سیستم های حمل و نقل شان, ممکن است باعث آتشو انفجار, اختلال در فرآیند نفت و گاز, فرآیند خاموشی(تعطیلی), تأثیر شدید اقتصادی, صدمات و مرگ و میر شود. تفکر خلاقبرای ایجاد تأسیسات امن تر در برابر حمله های تروریست ها و آنچه که باید برای کاهش عواقب در یک حمله موفق انجام داد,, مورد نیاز است.( 2007 Gupta J.P ). بنابراین مناطقی که این عناصر را در بر می دارند در حد توان باید از مسایل و مشکلاتامنیتی بری بوده و دارای تدابیر خاص و آمادگی های لازم در مواقع بی امنی باشند, چرا که حیات کشور ایران وابسته به اینتاسیسات گرانبها می باشد. بنابراین, ارزیابی ریسک هایی از اقدامات عمدی, برای این تأسیسات مورد نیاز است و اقداماتمتقابل امنیتی مناسب و پاسخ اضطراری در جای خود لازم است ( Bajpai S and Gupta,J.P, 2005) باج پایی و گوپتا( 2414)در هندوستان, در تحقیقی با عنوان روش های نوین برای ارزیابی ریسک امنیتی در صنعت نفت و گاز به ارائه دو ایده ی جدولفاکتور ریسک امنیتی( SRFT )و روش ماتریس گام به گام ( SMP ), پرداخته اند. ایلکر آک گان و کاندا کوج لو و ازک ( 2414) درترکیه, پژوهشی با عنوان مدلی برای ارزیابی آسیب پذیری فازی برای تأسیسات حساس در حملات تروریستی انجام دادند.

لینک کمکی