دانلود رایگان موازنه میان زمان و انرژی مصرفی درالگوریتم های تجمیع نتایج پرس وجوهای پنجره ای در شبکه های حسگر بی سیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان موازنه میان زمان و انرژی مصرفی درالگوریتم های تجمیع نتایج پرس وجوهای پنجره ای در شبکه های حسگر بی سیم :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به کاربرد گسترده شبکه های حسگر بی سیم در پایش و مانیتورینگ محیطی, فرآیند پردازش پرس وجوها در این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. یکی از مراحل اصلی پردازش پرس وجو, مرحله تجمیع اطلاعات دریافتی است که الگوریتم ها و روش های متفاوتی برای مجتمع سازی نتایج پرس وجوها وجود دارد. الگوریتم های تجمیع, بر اساس پارامترهای متفاوتی طراحی می شوند. زمان و انرژی مصرفی دو معیار مهم برای ارزیابی این الگوریتم ها هستند. در این مقاله تعدادی از الگوریتم های تجمیع نتایج پرس وجو در شبکه های حسگر بی سیم, بررسی شده و بر اساس نتایج بررسی, تعدادی از پارامترهای مهم در طراحی این الگوریتم ها استخراج شده است. سپس یک دسته بندی کلی از الگوریتم ها ارائه شده و پس از آن, الگوریتم های تجمیع از لحاظ زمان و انرژی مصرفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

لینک کمکی