دانلود رایگان مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از نود راهنمای متحرک به روش عمود متقاطع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از نود راهنمای متحرک به روش عمود متقاطع :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مکان یابی شبکه های حس گر بی سیم, مسئله ای است که بسیاری از کاربردهای شبکه های حس گر بی سیم نیازمند داشتن اطلاعات مکانی گره ها هستند. اگرچه می توان از سیستم مکان یابی جهانی برای تعیین محل نودها استفاده کرد اما استفاده از آن علاوه بر اینکه پرهزینه است, همیشه ممکن نیست بنابراین باید مکانیزمی طراحی کرد که به نوعی از محل قرار گرفتن همه گره ها آگاه شوی. اساس روش مکانی یابی نودهای حس گر بر اندازه گیری فاصله است. تاکنون روش های ارائه شده برای این منظور, دارای خطای بالایی می باشند و یا نیازمند سخت افزار اضافی می باشند. که در این تحقیق سعی شده است با ارائه یک روش جدید خطای مکانی یابی را بدون نیاز به سخت افزار اضافی کاهش داد. از سوی دیگر با توجه به وابسته بودن روش های مکانی یابی به چندین نود راهنما, با درنظرگرفتن قابلیت تحرک برای نود راهنما, از یک نود راهنمای متحرک استفاده کرده ایم. در این تحقیق علاوه بر کاهش خطای مکانی یابی, سعی در بهینه کردن مسیر حرکت نود راهنما با کاهش طول مسیر پیمایش مفید با الگوریتم کلونی مورچه بهینه شده است. همچنین با ارائه روش عمود متقاطع خطای مکان یابی را تا 15% کاهش دادیم.

لینک کمکی