دانلود رایگان مقایسه پروتکل های AODV-DSR-LAR شبکه ادهاک با نرم افزار Glomosim درمدیریت عملکرد ارتباط اطلاعاتی بین روباتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقایسه پروتکل های AODV-DSR-LAR شبکه ادهاک با نرم افزار Glomosim درمدیریت عملکرد ارتباط اطلاعاتی بین روباتها :


تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

به دلیل اهمیت و نقش ویژه روبات ها در صنایع, چگونگی کنترل روبات ها و ارتباط اطلاعاتی آن ها با یکدیگر در یک محیط کاری استفاده از فناوری های بی سیم بدون زیرساخت مانند شبکه های Ad-hoc علت راه اندازی سریع و کمی هزینه آن ها سودمند می باشد. پروتکل های متنوعی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در این تحقیق سه پروتکل معروف شبکه Ad-hoc در مساحت کاریه چهار کیلومتر مربع با تغییرات المان هایی یکسان در انواع روبات ها مانند سرعت, زمان توقف, تعداد نودها پارامترهای مهم که میزان بهینگی شبکه را نشان داده و شامل End To End Delay , Throughput , PDR به کمک شبیه سازی در نرم افزار Glomosim سلوکی ها محاسبه گردید. در این تحقیق پروتکل های مناسب در هر بار خروجی با ایجاد شانس یکسان برای آن ها محاسبه شده و سپس اطلاعات به دست آمده از لحاظ آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این تحقیق در مجموع پروتکل LAR از امتیاز بالاتری نسبت به موارد مشابه تشخیص داده شد که می تواند به عنوان یک پروتکل بهینه در صنایع رباتیک مورد استفاده صنعتی قرار گیرد.

لینک کمکی