دانلود رایگان مقایسه الگوریتم های پس انتشار و تکاملی در شبکه های عصبی مصنوعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقایسه الگوریتم های پس انتشار و تکاملی در شبکه های عصبی مصنوعی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش مقایسه ای الگوریتم شبکه عصبی پس انتشار با الگوریتم تکاملی است. با توجه به شبیه سازی انجام شده مشاهده می شود الگوریتم تکاملی هم گرایی مناسب تری نسبت به روش پس انتشار دارد و سرعت هم گرایی را به طور مؤثر بهبود می بخشد. کاهش خطا در روش تکاملی نسبت به روش پس انتشار محسوس تر است. هدف یادگیری شبکه عصبی می باشد. البته هر کدام از روش ها در جایگاه خاص کارایی دارند ولی الگوریتم تکاملی جواب بهینه تر نسبت به روش پس انتشار دارد. به کارگیری روش تکاملی در آموزش شبکه عصبی و مقایسه صورت گرفته با الگوریتم پس انتشار به شرح می دهد که در مسائل پیچیده توام با فرآیندهای غیر خطی استفاده از الگوریتم تکاملی کارایی بالاتری را به همراه دارد. به منظور ارزیابی نتایج به دست آمده از تحلیل نمودار سطح زیر منحنی () به عنوان معیار صحت عملکرد سیستم استفاده شده است, در انتها نتایج پیاده سازی الگوریتم ها ارائه شده است و با یک دیگر مقایسه شده است.

لینک کمکی