دانلود رایگان تحقیق در مورد تقسیم ماترک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد تقسیم ماترک :

تقسیم ماترک

مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.

مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.
مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن, برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند, از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده 867 قانون مدنی, مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر, موضوعی که در باب ارث, مالیات بر آن تعلق می گیرد,

اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی, باقی مانده است. این اموال می تواند منقول, غیرمنقول, مطالبات قابل وصول, حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است, اموالی که از متوفی باقی می ماند, چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین – اعم ازورّاث یا غیرورّاث – در حدودی به طور قانونی وصیت شود,

اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند, در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده 20 می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث), کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 124 قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده 131) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده 38 قانون مالیات های مستقیم,مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است, وراث به موجب گواهی حصر وراثتی که توسط دادگاه های صالحه صادر می گردد, شناسایی می شوند. گواهی حصر وراثت در واقع تصدیق منحصر بودن وراث به اشخاص معین و معلوم و نسبت آنها به متوفی می باشد که به موجب آن سهم هر یک از وراث تعیین می گردد. می توان گفت حکم صادره مبنای تقسیم ترکه بین وراث و در نهایت تعیین مالیات خواهد بود.

ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی, وراث موظف به تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تعیین بهای آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه, باید تمامی مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث, قابل احتساب هستند نیز به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارایه گردد. در قبال این اظهارنامه, اداره امور مالیاتی مکلف است گواهینامه تسلیم اظهارنامه را صادر و به مؤدی تسلیم نماید.

گواهینامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مزبور می باشد. از سوی دیگر, به موجب ماده 32 قانون مالیات های مستقیم, مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان, ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت ملاک عمل بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال از جمله حق الامتیازها, سرقفلی, وسایط نقلیه, سهام و غیره, ارزش روز آنها در تاریخ فوت ملاک محاسبه قرار می گیرد.

براساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم, تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است که هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک, لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید, معتبر است.

سهم دولت
کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول, مطالبات و حقوق مالی او مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو آنها ایرانی مقیم ایران باشند, کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به سایر دولت ها پرداخت می شود)

, نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه, براساس نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم, مشمول مالیات بر ارث می باشد. اما اگر متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند, سهم الارث هر یک از ورّاث نسبت به کل اموال متوفی موجود در ایران طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون محاسبه می شود.

همچنین اموال خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارث پرداختی به دولت محل وقوع مال, به نرخ ثابت 25 درصد مشمول مالیات است. به موازات, اگر متوفی تبعه خارج از کشورباشد, کل دارایی های موجود وی در ایران, طبق نرخ مالیات بر ارث مقرر در ماده 20 قانون های مالیات مستقیم, برای ورّاث طبقه دوم (اجداد, برادر, خواهر و اولاد آنها) مشمول مالیات خواهد بود.

گفتنی است, اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماتَرک متوفی واقع در ایران یا خارج از کشور اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ذکر این نکته الزامی است که اثاث البیت محل سکونت متوفی, جزو ماترک وی محسوب نمی شود.

از سوی دیگر, سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول (پدر, مادر, زن, شوهر, اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ 30 میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم, مشمول مالیات می باشند. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور, معلول یا از کار افتاده باشند, مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود.

البته معافیت ها و بخشودگی های دیگری هم برای مشمولین مالیات بر ارث در قانون وجود دارد که به شرح زیر می باشند:
اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی, طبق قوانین و احکام خاص مالکیت آنها سلب یا به موجب گواهی سازمان ذیربط, بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها, مؤ سسه های دولتی, شهرداری ها, نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرند,

از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند. در صورتی که بابت سلب مالکیت, عوضی داده شود, ارزش هر کدام که کمتر باشد, جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد.

لینک کمکی