دانلود رایگان تحقیق در مورد اتم و انرژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد اتم و انرژی :

فصل 1
نیروی اتم
جستجو برای نیروی اتم داستان عجیبی دارد . این داستان تلاش مردانی را بازگو می کند که می خواستند به ساختمان ماده دست یابند .اتم که کوچکترین قسمت از عنصر یا ماده ساده می باشد با وجود کوچکی دنیای شگفت انگیزی دارد .

در این داستان باچیزهای ساده ای مانند هوا_ آب _ فلز و بخار آشنامی شویم . از طرف دیگر دستگاههای بزرگی مانند سیکلوترون و اتم شکنهای غول پیکر بر
می خوریم .
انسان توانست به بزرگترین اسرار طبیعت دست یابد . دانشمندان چنان حقایقی درباره اتم و ساختمان اتم ابراز داشتند که مردم بسختی باور می کردند . این دانستنیها عقیده ما را درباره جهان و ساختمان آن تغییر داد و افق تازه ای در برابر ما گشود .
دانشمندان یونانی خیال می کردند تمام اجسام در دنیا از یک ماده ساخته شده اند . بعضی اصل ماده را آب چند نفر هم آن را آتش می پنداشتند . پس از آن فکر کردند که آب و آتش و هوا جهان را تشکیل می دهند . تئوری عنصرهای چهارگانه که عبارت بودند از آب و خاک و هوا و آتش تا چندین قرن بر دیگر نظریه ها فرمانروایی می کرد.

دموکریتوس فیلسوف یونانی عقیده تازه و با ارزشی را پیش کشید. او فکر می کرد تمام چیزها در دنیا از ذره هایی محکم و تقسیم ناشدنی به نام اتم درست شده اند .
رابرت بویل دانشمند انگلیسی در قرن هفدهم نشان داد که عنصرهای چهارگانه عقیده ای نادرست می باشد . اوگفت که از آهن نمی شود هوا یا آتش و از چوب آب یا خاک درست کرد .
دالتون دو قرن پس از بویل به وجود اتم که تمام ماده ها از آن ساخته می شود پی برد و آن را اینطور تعریف کرد :
ذرات بسیار ریزی که تقسیم نمی شوند و دارای وزن هستند . هرگاه ما جسمی را آنقدر ریز کنیم که حتی با چشم هم دیده نشود کوچکترین واحد این جسم اتم می باشد .

صد ویک سال پس از مرگ دالتون انسان تنوانست با شکافتن اتم و یا (( تقسیم کردن آن )) به نیروی بزرگی که در درون اتم پنهان است دست یابد.
راترفورد دانشمند انگلیسی با اشعه آلفا به درون اتم راه یافت و ساختمان آن را روشن کرد .
کیمیاگران از چند هزار سال پیش می کوشیدند از یک عنصر معمولی مانند مس یا سرب _ طلا یا نقره در ست کنند . آنها نتوانستند عنصرها را به یکدیگر تبدیل کنند ولی راترفورد توانست .
این دانشمند با اشعه آلفا ازت را به یک عنصر سنگین تبدیل کرد . انیشتین با ریاضیات جدید خود ثابت کرد که انسان با شکافتن اتم می تواند انرژی بزرگی آزاد سازد . چهل سال پس از پیش بینی او نخستین بمب اتم منفجر شد .
بیائید درباره این بمب و شرایط انفجار آن بیشتر صحبت کنیم .با انفجار این بمب انسان به انرژی اتمی دست یافت . آزمایشهای بعدی ثابت کرد که انسان می تواند از اتم در راه صلح بهره بیشتری ببرد.

در ساعت پنج و نیم روز شانزدهم ژولای 1945 انفجار شدیدی بیابان نیومکزیکو را در آمریکا تکان داد . نوری که از این انفجار بوجود آمد از خورشید گرم و تابان نیمروزی روشنتر و شدیدتر بود . گرمای انفجار سنگها و خاک بیابان را آب کرد . طوفانی از خاک وشن از بیابان تنوره کشان به آسمان سر کشید و همه جا را تاریک کرد .
در فاصله بسیار دوری _ در پشت دیواری محکم و بلند گروهی از دانشمندان با نگرانی شاهد ماجرا بودند . بمب اتم آزمایشی آنان که از مهمترین آزمایشهای بشر می باشد با موفقیت روبه رو شد. آنان توانستند نیروی نامحدودی را که در اتم هست آزاد کنند و بدینوسیله انسان وارد عصر انرژی اتمی شد .

فصل 2
اشعه کاتدیک
شماچراغ فلوئورسان را که با بخار جیوه کار می کند دیده اید . در چراغ هایی که با بخار جیوه کار می کنند از شیشه ای خالی از هوا و بخار جیوه استفاده می کنند . بین دو قطب چراغ برق گرم شده بخار می شود . این بخار خود جریان برق را می گذراند و نور شدیدی درست می کند .
برای اینکه این چراغ ها نور زیادتری بدهند

از خاصیت فلوئرسانس استفاده می کنند . برای این کار سطح داخلی شیشه را با ماده فلوئورسانس که نور نادیدنی را قابل دیدن می کند می پوشانند .
بخار جیوه معمولی همراه نورهای دیگر اشعه ای نادیدنی به نام ماورای بنفش درست می کند . در چراغ های فلوئورسانس این نور نادیدنی به سطح داخلی که با ماده فلوئورسانس پوشیده شده است بر می خورد و به نور دیدنی تبدیل می شود به این ترتیب ما از این چراغ ها نور بیشتری می گیریم . ما الکترونهایی را که با سرعت حرکت می کنند می توانیم پیدا بکنیم . اگر چرخ پره دار کوچکی در مسیر این الکترونها بگذاریم چرخ حرکت خواهد کرد .

چون این اشعه از جنس نور است بنابراین اگر فیلم عکاسی جلوی آن بگذاریم سیاه می شود .
می دانیم وقتی که نور به جسمی بخورد گرما ایجاد می کند . پس دست خودمان را جلوی شیشه می گیریم و یادماسنجی در مسیر الکترونها قرار می دهیم تا گرم بشود .
گفتیم که اشعه کاتدیک می تواند اجسام را فلوئورسانس بکند . پس هنگامی که جسمی مانند شیشه را جلوی این اشعه بگیریم می توانیم سایه جسم را روی شیشه مشاهده کنیم .

اشعه کاتد گازها را یونیزه می کند . یعنی اگر این اشعه به گازی مانند اکسیژن که در حالت

معمولی برق را نمی گذراند بخورد اکسیژن پس از مدتی هادی برق خواهد شد .
گفتیم که اشعه کاتدیک به وسیله آهن ربا منحرف می شود.اگر اشعه کاتدیک از و سط آهن ربا بگذرد . از قطب شمال به طرف قطب جنوب آهن ربا حرکت می کنید . تامسن هم از این خاصیت توانست با حساب کردن سرعت الکترونها و شدت میدان مغناطیسی در آهن ربا وزن الکترون را پیدا کند .
در قرن نوزدهم دانشمندان آزمایشهایی به کمک جریان برق انجام دادند . جریان برق معمولی از هوا نمی گذرد ولی اگر برق خیلی قوی باشد دیگر هوا جلوی آنرا نمی گیرد .
ویلیام کروکس دانشمند انگلیسی جریان برقی قوی بین دو قطب مثبت و منفی مداری عبور داد . سپس این قطب ها را در توی لوله ای قرار داد و هوای آن را خالی کرد . از قطب منفی یا کاتد نوری نادیدنی خارج شد و سایه ای بر روی شیشه لوله انداخت .
بعدها دانسته شد : 1- اشعه ای که از قطب منفی در لوله کروکس می تابد از الکترونهایی تشکیل شده است که بر اثر خالی بودن لوله ( مقدار بسیار کمی هوا در لوله هست ) به سوی قطب مثبت یا آند می رود .
2_ بوسیله آهنربا منحرف می شود . 3_ وقتی به اجسامی مانند شیشه و غیره برخورد می توان مسیر شعاع ها را دید .
4_ اشعه کاتدیک دارای انرژی است .با برخورد به فلزات و اجسام آنها را گرم
می کند .انرژی اشعه از الکترونها یا دانه های الکتریسیته منفی که با سرعت حرکت می کند بوجود می آید .

5_ اشعه کاتدیک بر اثر برخورد به صفحه فلزی اشعه ای جدید به نام اشعه مجهول تولید می کند . جی . جی تامسن در سال 1881 ثابت کرد ذره هایی که از کاتد بیرون می آید همه مانند هم هستند و الکترون نامیده می شوند .
او ثابت کرد الکترونها بدون توجه به منبعی که از آن خارج می شوند ماده هستند و یکی از واحدهای اصلی ساختمان اتم را تشکیل می دهند .

فصل 3
اشعه مجهول چیست ؟
در چراغ جیوه اختلاف پتانسیل بین دو قطب در حدود 100 ولت می باشد . لامپهایی که در خانه شما است معمولا با 60 یا 100 ولت برق کار می کند . وقتی در یک لوله خالی از هوا یا لوله کروکس جریان برقی برقرار کنیم الکترونهایی که حرکت می کنند انرژی فوق العاده ای پیدا خواهند کرد . این الکترونها هنگامی که به مانع فلزی می خورند سرعت را کم می کنند . در این هنگام فلزشعاع هایی مانند نور یا موج رادیو بیرون می دهد . این شعاع ها خیلی قویتر از موج رادیو هستند و به نام اشعه مجهول خوانده می شوند .

اشعه مجهول
در سال 1895 رنتگن کسف کرد که اشعه کاتدیک پس از برخورد به مانع فلزی و برگشت اشعه دیگری بوجود می آورد . این اشعه را که نمی توان دید اشعه مجهول نامیده . اشعه یا شعاع های مجهول این خواص را دارند .
1_ نادیدنی هستند یعنی با چشم دیده نمی شوند . 2_برفیلم عکاسی اثر می گذارد و آن را سیاه می کند . 3_ بوسیله آهن ربا نه جذب و نه شکسته می شوند . 4_خاصیت نفوذ در اجسام را دارند و می توانند از پوست _چوب و دیگر اجسام نرم به آسانی بگذرند.

5_ اشعه مجهول از جنس نور است .
6_ اشعه مجهول بر اجسام معینی می تابد و آنها را به رنگهای معینی در
می آورد.
7_ اشعه مجهول بر بدن حیوانات اثر می کند و سوختگیهایی در آنها بوجود می آورد . در پزشکی برای تشخیص دادن جسم خارجی در بدن مانند سوزن و غیره بوسیله اشعه مجهول عکسبرداری می کنند

. اشعه مجهول پس از تابیدن به بدن بیمار از آن می گذرد و بر روی فیلم می افتند . اشعه مجهول خوب نمی تواند از استخوان یا قسمتهای سخت بدن بگذرد و سایه ای از آن به جای می گذارد . این عمل را رادیوگرافی می گویند . با اشعهمجهول می توان اشیا فلزی را در بدن انسان پیدا کرد . محل این چیزها خیلی روشن روی فیلم دیده می شود .

برای عکسبرداری از قسمتهای نرم بدن به بیمارمحلولی از نمکهای سرب را می خورانند . در عکسبرداری جسم خارجی هم به صورت سایه دیده می شود. اشعه مجهول در صنعت برای پیدا کردن عیب و شکستگی فلزها بکار می رود .به پزشکان کمک می کند تا با تاباندن این اشعه بر سلولهای سرطانی آنها از بین ببرند.

لینک کمکی