دانلود رایگان تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی :

سنسز : سرویس رای گیری الکترونیکی

چکیده:
این مقاله یک سرویس رای گیری الکترونیکی براساس شبکه وب و پایگاه داده را ارائه می دهد و معرفی می کند رشد سریع اینترنت و استفاده از شبکه وب در پهنه جهان نواوریهای زیادی را با هدف بکارگیری تازه های ارتباطات و اطلاعات برای خلق و ایجاد انچه دموکراسی دیجیتال یا لکترونیک نامیده شده تحریک کرده است

. رای گیری اینترنتی تقریبا به اشکال گوناکون گسترش یافته است که برخی از انها جدی اما اغلب انها چنین نیستند. مجموعه جدیدی از امکانات و موقعیت ها برای تسهیل ارتباط نزدیکتر بین شهروندان و بین شهروندان و سیاستمداران و مشارکت دموکراتیک مستقیم از طریق رای گیری online واخذ رای فعل و انفعالی فراهم شده است با کاربرد سرویس رای گیری الکترونیکی برای ارزیابی واکنش و پاسخ شهروندان به موضوعات معین و راه حل های احتمالی که آنها در ذهن دارند و پذیرش این عقاید توسط عموم می توان شیوه و فرایند تصمیم گیری حکومت یا مدیران محلی را ارتقا داد.

ویژگیهای اصلی سرویس رای گیری الکترونیکی بر اساس تقابل و همکاری فعال با حکام محلی است. این همکاری دو جانبه (تقابل)منجر به ایجاد نیاز برای وجود و گسترش یک ابزار اجرایی و به سهولت قابل استفاده و کم هزینه با حداقل مجموعه مکانیسم های امنیتی برای بدست اوردن و تهیه نتایج معتبر می گردد.

سرویسها یا خدمات سیستم به ترتیبی طراحی و بگارگیری شد که به راحتی قابل گسترش و تعمیم باشد. برنامه کاربردی بر اساس تکنولوژی پایه وسیستم عامل نرم افزاری به روز درآمده و جدید, و ترکیب شبکه جهانی وب (www ) و پایگاه داده می باشد. سیستم قصددارد به یک آزمایش پیاده سازی تلاش های حمایت از روش های رای گیری on line تبدیل شود این سرویس توانایی ایجاد یک پرسش نامه/ اخذ رای, مرور موضوع و مشارکت در فرآیند رای گیری را ارائه می دهد. تنها کاربران مجاز برای استفاده از سیستم در مورد رای گیری یا ایجاد یک پرسش نامه می توانند مشارکت کنند. تمام کاربران می توانند نتایج حاصل از فرایند یا روش رای گیری قبلی را مرور و ملاحظه کنند.
1 – مقدمه
گسترش انفجار گونه محبوبیت اینترنت و وجود ابزارهایی از قبیل شبکه جهانی وب یا www برنامه ها ی کاربردی متنوع اینترنت همچون مرور گرهای وب (web browsers) اینترنت را حتی برای کاربران مبتدی کامپیوتر به سادگی قابل دسترس ساخته است.
علاوه بر این شبکه جهانی وب (www ) خود را به عنوان یک ابزا ر مقرون به صرفه و سود اور برای فراهم آوردن امکان تبادل و اشتراک اطلاعات اثبات کرده است

معرفی تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک هدف اصلی برای دولت های اروپا بر اساس برنامه فعالیت و نو آوری اتحادیه اروپا قرا رگرفته است [15 ] .
کاربرد تکنولوژی های دیجیتال به یک عامل حیاتی برای رشد اشتغال در ( اقتصادجدید) که عمدتا از وجود اینترنت ناشی شده , به یک عامل حیاتی تبدیل شده

است . علی رغم پیش روی سردمداری اروپا در تکنولوژی های دیجیتال مثلا ارتباطات موبایل و تلویزیون دیجیتال مصرف اینترنت در اروپا در مقام قیاس در سطح پایین باقی مانده است. موفقیت این اقتصاد جدید هم بستگی به توانایی مصرف کنندگان و شهروندان برای بهره گیری کامل از موقعیت های ارائه شده در آن دارد.
استفاده بهتر از اینترنت میتواند دستیابی راحت تر و بهتر به اطلاعات بخش همگانی برای شهروندان اروپایی و تجارت را ارائه کند.

اطلاعات همگانی on line اینترنت را با زندگی روزمره بیشتر مرتبط می کند و بدین ترتیب تعداد کاربران اینترنت تقویت و زیاد می شود و بدین وسیله مشارکت گسترده تر در جامعه اطلاعاتی تحریک و تشویق می گردد. کارهای زیادی توسط اعضای دولت ها و مؤسسات اروپایی برای راه اندازی سایت های اینترنتی انجام شده است و دستیابی on line شهروندان به اطلاعات دولتی را امکان پذیر می سازد. برای مبدل ساختن این سایت ها به ابزاری ساده برای دستیابی به اطلاعات و تقابل و استفاده از خدمات دولتی در عین لحاظ کردن وتوجه به استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد شخصی بودن و محرمانه بودن داده ها کارهای زیادی انجام خواهد شد.

مبتکرین اتحادیه اروپا قصد دارند اطلاعات همگانی را به وسیله گسترش و تسهیل دستیابی به اینترنت قابل دسترسی تر بنمایند, این فعالیت این پتانسیل را دارد که خدمات و سرویس های دولتی را به جامعه شهری نزدیک کندو با کاهش بوروکراسی اداری هزینه های دولت را کاهش دهدو مشاغل جدید ایجاد کند و…..

به نظر می رسد (ظاهرا ) هر تکنولوژی جدید ارتباطی و اطلاعاتی, اهداف و مقاصدی را برای کاربرد در سیاست و حکومت انباشته می کند.رشد سریع جهانی در استفاده از اینترنت و وب مبتکرین زیادی را با هدف بکارگیری تازه های ارتباطات و اطلاعات برای خلق انچه دموکراسی الکترونیک یا دیجیتال نامیده شده است تحریک کرده است .
دموکراسی بر اساس مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری, همیشه یک اولویت اساسی برای واحدهای اجتماعی همچون اجتماعات محلی ایالات یا حتی جوامع ملل می باشد. امروزه واقعیت(جامعه اطلاعاتی) و جهانی سازی حاصل ازآن به طور بالقوه روش تصمیم گیری با تقابل و ارتباط فعال با شهروندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شرکت همگان (عموم)را در فرایند سیاسی امکان پذیر می سازد .[10],[5]پروسه های تصمیم گیری نقطه مرکزی دموکراسی هستند زیرا آنها باید به شیوه ای دموکراتیک عمل کنند, نه اینکه فقط تصمیمات را به وجود بیاورند . پروسه های تصمیم گیری در سطوح متعدد با پیش شرط های عینی و شیوه های متداول مربوط به عملکرد متفاوت یافت می شوند.
هواداران و طرفداران دموکراسی الکترونیک عنوان میکنند که دولت های دموکراتیک و سازمان ها می توانند گستره توانایی ها و قابلیت های تکنولوژیکی فراهم آمده توسط تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی را برای تسهیل ارتباط نزدیک تر و بیشتر بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و حکام محلی افزایش دهند .به طور

متداول و سنتی انتخابات یا رای گیری هابه عنوان مکانیسم های رسمی برای بیان عقاید و آرا مردم به دولت هایشان به آنها خدمت می کند در حالیکه نظر سنجی ها نقش انتخابات را به صورت غیر رسمی اما به هر حال ابزاری ارزشمند برای آرا و عقاید عموم افزایش داده است .[8]
در سالیان اخیرعلاقه ی فزاینده ای به اثر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی بر اجرای حاکمیت و کیفیت زندگی دموکراسی وجود داشته است [12].حکومت های محلی به طور فزاینده ای بر مشاهده آرا و عقاید عموم به عنوان بخشی از مدیریت و گستره دید خودآنها و به عنوان روشی برای فراهم آوردن اطلاعات مرتبط و سازگار با جنبه های سیاسی و فرایند سیاسی تکیه دارند

.
بکار گیری های فزاینده و برنامه های کاربرد ی ICT (تکنولوژی اطلاعات وارتباطات)به کیفیت حکومت های محلی و دموکراسی کمک می کند . بسیاری از برنامه های کاربردی در دموکراسی الکترونیکی سازگار با تلاشهایی در جهت حمایت از سیستم های نمایانگر دموکراسی از طریق اینترنت می باشد . آنچه ما از کاربردهای زندگی حقیقی آموخته ایم این است که تکنولوژ ی مورد نظر باید به اندازه ای ساده و راحت باشد که هر کسی بتواند از آن استفاده کند و د رعین حال استنباط و واقعیت محرمانه بودن و راز داری هم حفظ شود .
دولت ها و سازما نهای دموکراتیک مکانیسمهای (ساز و کار ) قابل دسترسی برای اخذ رای از اعضایشان دارند . کاربرد تکنولوژی اطلاعات – نظرسنجی ها – نوعی

کاربرد طرح هایی از رای گیری و اخذ آرا – را به عنوان مکانیسم غیر رسمی افزایش داده است اما این نظر سنجی ها هرگز معیارهای ارزشمندی برای آرا عموم نیست. آرا عموم را می توان به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و توسعه استفاده کرد

. از سوی دیگر انتخابات به طور متداول وسنتی به عنوان مکانیسم های رسمی برای مردم به جهت انتقال عقاید و دیدگاه هایشان به دولت ها خدمت کرده است که این کار با رای دادن مردم به افرادی انجام می شود که برای دوره زمان معینی مسؤولیت دولت را عهده دار می شوند . تفاوت اصلی با روش انتخابات آن است که مراحل انتخابات نیاز به مکانیسم های تایید و اصلاح قوی دارد که بیشتر برای انتقال وضعیت و شرایط حقیقی رای دهی توسط اینترنت تعریف شده است و همیشه مجموعه ای پیش تعریف شده از رای دهندگان وجود دارد .

یک سیستم رای گیری الکترونیکی یا اینترنتی به عنوان یک سیستم انتخابات تعریف شده که از برگه های رای الکترونیکی استفاده می کند که به رای دهندگان اجازه می دهد از طریق اینترنت رای خود را به مراجع رسمی انتخابات منتقل کنند . آماده سازی و تدارک برای رای گیری الکترونیکی از طریق اینترنت ممکن است هنوز بخشی

از راه باشد اما قطعات مختلف این پازل تکنولوژیک که برای به واقعیت تبدیل کردن آن
لازم هستند اکنون نزدیک است که در جای خود قرار گیرند . رای گیری اینترنتی همیشه به اشکال گوناگون گسترش پیدا کرده برخی به صورت جدی و برخی نه چندان جدی . از لحاظ تکنولوژیک بکارگیری اینترنت برای ایجاد و توسعه یک روش رای

گیری که حداقل به اندازه سیستم برگه رای مورد استفاده در حال حاضر امن باشد امکان پذیر است.سری جدیدی از امکانات برای تسهیل در ارتباط نزدیکتر بین شهروندان و بین شهروندان و سیاستمداران و مشارکت دموکراتیک مستقیم از طریق رای گیری online و اخذ رای فعل و انفعالی به وجود آمده است .

پیشرفت های حقیقی در گسترش دموکراسی و به خصوص دموکراسی الکترونیکی یاe-democracy بر مبنای تلاش های دولت های ملی منطقه ای و محلی و همچنین سا زمان های غیر دولتی ( NGOها ) و فعالیت ها و حرکت های عمومی در سطوح مختلف می باشد .

انگلستان ( بریتانیای کبیر ) نمونه خوبی از این حرکت است که با دستور کار دولت مدرنیزه خود تمام اروپا را تحت تاثیر قرا ر داده است [18].در سال 1998 دولت بریتانیا هیئتی از مردم متشکل از 5000 از نفراز شهروندان که به طور اتفاقی و تصادفی انتخاب شده بودند را برای اخذ رای منظم و به عنوان گروه های متمرکز برگزید .

این هیئت یا گروه به عنوان برشی مقطعی از جمعیت انگلستان مشخص شده با اعضا درباره اینکه سرویس ها و خدمات عمومی چگونه باید انجام شود و اینکه چگونه این انجام کار از دیدگاه کاربر می تواند بهبود پیدا کند مشورت شد. هیئت های منتخب شهروندان و هیئت ژوری شهروندان سالیان دراز است که در دولت های محلی مورد استفاده بوده است, اما این اولین نوع اجرای ان در سطح ملی بود . به دلیل گسترش مسؤولیت های حکام محلی در آماده سازی و ارائه سرویس ها, بخش قابل توجهی از فعالیت های گسترش و توسعه به بهبود سیستم های ارائه

سرویس از طریق مشارکت شهروندان معطوف شده است . نمونه خوبی از سازمان های غیر دولتی یا NGOها,انستیتوی مرکزی انگلستان برای تحقیقات سیاست همگانی است [4].که پیشرو توسعه و ایجاد روش های جدید مشارکت عموم در تصمیم گیری از طریق توسعه عملی الگوهای جدید برا ی هیئت های ژورری شهروندان, رای گیری های سنجیده, کنفرانس های هم فکری افراد, هیئت های برگزیده از شهروندان و نشست های الکترونیکی می باشد .

علی رغم پیچیدگی رو به افزایش سیاست های محلی تغییرات کمی در چگونگی انجام کارهای سیاسی از نظر سازمانی, منابع و ابزارهای تکنولوژیکی, وجود داشته است . ارتباط و ارتباطات فعالیت اصلی سیاستمداران است [1]. هسته و مرکز فعالیت یک سازما ن درباره تصمیمات اتخاذ شده و مشکلات حل شده است .
دولت محلی با تجربه و ماهر ضوابط تصمیم گیری عمومی و روش های مبتنی بر سیاست دائمی اداره کردن تجارت را گسترش داده است . کیفیت تصمیم گیری بستگی به ارزیابی و پذیرش ایده های جدید و توصیف یک مشکل و روش حل کردن آن دارد . حکام محلی مجبور به ایجاد یک پروسه سیکل مانند (چرخشی) هستند که

شامل تعیین و تشخیص یک مشکل, طراحی فعالیت ها, بکارگیری و ارزیابی نتایج می باشد . هدف حل کردن مشکل فعلی و دانش پیشرفته درباره نوع خاصی از مشکل تحقیق شده می باشد . این فرایند را می توان بوسیله مشارکت فعال شهروندان در

پروسه تصمیم گیری از طریق بیان عقاید درباره موضوعات خاص افزایش داد .
پاسخ ها و پرسش ها فرایند اصلی تلاش حکام برای انتخاب تصمیمات هستند .
برای موفق بودن در این جنبه های گوناگون ارتباطات, آنها باید عملا از زمینه ای که یک تصمیم در آن اتخاذ میشودو به کار گرفته می شود آگاه و با خبر باشند. سیاستمداران نیازمند مکانیسم های آگاهی دهنده یا هشدار دهنده هستند که اطلاعاتی را درباره آنچه صاحبان سهام به آن فکر می کنند درباره ان بحث می کنند و انجام
می دهند, فراهم می آورند .

موضوعات مدیریت اجرایی وسیاسی به طو ر گسترده از طریق تلفن, در نشست های خاص, در میزگردهای غیر سیاسی یا هنگامی که سیاستمداران و شهروندان در مسیر زندگی روزمره همدیگر را ملاقات می کنند, با تشکیل یک شبکه اجرایی در کنار دستگاه های رسمی وروابط منتقدانه برای موثر بودن دولت های محلی بحث و گفتگو می شود. سیاستمداران درباره موضوعات آتی در درون و بین احزاب سیاسی شان بحث می کنند و با حکام محلی و با هم میهنان سعی در ایجاد و تشکیل یک موقعیت پاسخ گو را دارند .
پروسه دموکراتیک امروزین از مشارکت کم شهروندان رنج می برد . اگر چه
درصد افراد شرکت کننده در انتخابات ملی و محلی در یونان کاملا بالاست اما مشارکت شهروندان در فرایند روزمره بسیار پایین و کم است . کاربرد طرح های رای گیری برای جمع آوری عقاید و نظرات شهروندان از طریق نظرسنجی در هر زمان از

هر مکان بدون هر گونه محدودیت های اضافی, اگاهی مردم برای افزایش مشارکتشان در تصمیم گیری را ترغیب و تشویق خواهد کرد . مشارکت رای دهندگان ممکن است افزایش پیدا کند در صورتیکه افراد بتوانند به سادگی از طریق کامپیوتر در منازلشان, ادارات, مدارس, کتابخانه ها و کیوسک های مخصوص, رای خود را به صندوق بریزند (رای بدهند ) .
روش تصمیم گیری حکام محلی را می توان بوسیله کاربرد ابزار رای گیری برای ارزیابی واکنش شهروندان به موضوعات خاص بهبود بخشید . از طریق یک سرویس رای گیری تصمیم گیرندگان می توانند مهمترین مشکلات را برای مردم در یک مفهوم سلسله مراتبی روشن کنند انها همچنین می توانند راه حل های ممکن را که در ذهن دارند و پذیرش انها توسط عموم را ارزیابی کنند .

نظر سنجی الکترونیکی هر روز ارتباط بین شهروندان و حکام محلی را بهبود می بخشد و مشارکت فعال شهروندان در پذیرش تصمیمات را تقویت می کند . نیاز به چنین برنامه های کاربردی بدلیل الزام روزافزون به تشویق مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در قبول تصمیمات مورد توافق قرار گرفت . آگاهی از عقاید و آرا عموم درباره موضوعات خاص (مثلا محیط زیست یا فرهنگ ) برای هر دولت محلی در
مورد طراحی و برنامه ریزی مرتبط با مردم مهم است. ارا عموم باید درهر حرکت و فعالیت طراحی شده توسط حکام محلی به حساب آورده شود (بخصوص در مورد فعالیتی که اکثریت یا بخش زیادی از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
توانایی جمع آوری آرا متفاوت می تواند حاکمان و عوامل اجرایی را از عمل بر علیه خواست مردم حفظ کند و پذیرش هر فعالیت برنامه ریزی شده رابوجود آورد .

چنین سیستم هایی را می توان برای جمع آوری عقاید شهروندان در مورد موضوعات رایج و عام مورد استفاده قرار داد . تمام شهروندان می توانند در این روش بوسیله اضافه کردن رای خودشان به موضوع خاص رای گیری, مشارکت کنند . پس از اطمینان از اعتبار نتایج, سیستم نتایج نهایی را استخراج می کند . و مسؤولین اجرایی و حکام محلی می توانند سیاست هایشان را با توجه به گرایشات عمومی در مورد هر موضوع تعیین کنند . سیستم بهتر است به اندازه کافی برای استفاده کاربران کم تجربه یا غیر ماهر ساده باشد .و این امکان را فراهم اورد که سیستم در هر ناحیه گسترده از لحاظ جغرافیایی استقراریابد .
این مقاله به ترتیب به زیر سازمان دهی شده است در بخش 2 ما ویژگی های اصلی سیستم های رای گیری الکترونیکی را ارائه می دهیم . در بخش 3 توصیف کوتاهی از ویژگی های خاص سرویس ماوجود دارد . بخش 4 حاوی تحلیل سیستم است که در آن خصوصیات سیستم ارائه شده است و همچنین طراحی سیستم که ساختار و موارد کاربرد خاص را در آن ارائه می دهیم

. در نهایت به طور مفصل
عملکردهای اصلی ارائه شده توسط سیستم را تشریح می کنیم اخرین بخش نتایج حاصله از کارمان را بطور خلاصه معرفی می کند و همچنین طرح های کاری آینده را ارائه می دهد .

2- سیستم های رای گیری الکترونیکی :
در حالیکه تحقیقات زیادی در زمینه سیستم های رای گیری الکترونیکی وجود داشته است, نرم افزار های قابل دسترس زیادی وجود ندارد که بتوانید آن را خریداری یا (DOWN LOAD) کنید و از ان برای راه اندازی فوری یک رای گیری استفاده کنید . تعدادی از سیستم های توسعه یافته برای راه اندازی یک انتخابات برای یک سا زمان غیر دولتی مورد استفاده است

. سیستم FREE ( مخففFree Rferenda and Election Electronically ) [ 14] برای انجام کار ساده و مطمئن در راه اندازی یک انتخابات یارفراندوم طراحی شده است و یک سیستم با منشا باز یا آزاد برای انجام رای گیری الکترونیکی است.سیستمVote Bot [21]سیستمی است که پشتیبانی از تصمیم گیری ها را برای اجتماعات گسترده ارائه می کند . این سیستم شروع رای گیری, نظر سنجی و انتخابات را بصورت رایگان امکان پذیر می سازد . سرویس اصلی رایگان است , تکنولوژی به سادگی قابل استفاده است و همچنین این سرویس قابل انعطاف , قابل اعتماد و به اندازه کافی ایمن برای استفاده می باشد.

سیستم [16] Evote سیستمی است که به اعضای یک لیست یا فهرست پست
الکترونیکی اجازه می دهد رای خود را بدهند . هر عضو لیست می تواند یک رای گیری را شروع کند , رای بدهد و رسیدی برای رای خود دریافت کند و تا هنگامی که صندوق اخذ رای هنوز باز است رای خود را تغییر دهد یا پس بگیرد . در همین زمان او می تواند آرا پیشرفت و آمارها را در لیست مخصوص مشاهده کند , و همچنین

دریابد هر کسی چه رایی داده و طبق معمول بحثی با دیگر اعضای لیست انجام دهد .
سیستم True Ballot از شرکت [19] Democratic Governance System دستیابی On line را ارائه نمی دهد اما غرفه یا کیوسک رای گیری الکترونیکی, رای گیری توسط پست الکترونیکی و رای گیری توسط تلفن را برای استفاده در انتخابات غیر دولتی حمایت می کند. سیستم رای گیری مجتمع اکادمیک ایتالیا [6] یک سیستم رای گیری ساده برای پشتیبانی رای گیری در موضوعات عام در این مجتمع است . همچنین فروشندگان خدمات و سرویس هایی وجود دارند که تجهیزات رای گیری را ارائه می دهند که برای مقاصد خاص طراحی شده و قابلیت وتوانایی ها یی کمی دارند

.
برخی کاربردهای تکنولوژی رای گیری در دولت های محلی گزارش شده است, دولت هایی که سعی در تبدیل سیستم های رای گیری قدیمی خود دارند . شخصی به نام R . T larsen برخی آموخته ها از کاربرد تکنولوژی رای گیری در دولت های محلی را در مقاله ای بنام [13] Kai ارائه می دهد . حتی رای دهندگان یک سیستم رای گیری که با سطح معینی از سرویس خو گرفته اند بطور ایده ال این کار را انجام نمی دهندو تطبیق با سرویس متفاوتی که منجر به خطاهای دیگر و نقض مشارکت می شود را مشکل می دانند . در هر سیستم رای گیری که باید طراحی شود جمعیت کاربران را باید به حساب آورد, از آنرو که جمعیت کاربران و استفاده کنندگان معمولا شامل افرادی بدون دانش و تجربه یا کم تجربه در زمینه کامپیوتر هستند که منجر به وجود یک سیستم با کاربرد ساده می گردد . محرمانه و شخصی بودن به عنوان یک موضوع

مهم در نظر گرفته می شود و هر گونه راه حل تکنولوژیک برای برقراری و ایجاد سطح مشابهی از رازداری همانند سیستم های انتخابات سنتی مورد انتظار است یا در غیر این صورت هر گونه تهدید واقعی یا مفهومی در مورد محرمانگی برای رای دهنده منجر به گسترش عمومیت منفی می گردد . ناکامی ها توجه بیشتری را جلب
می کند و باید از آنها اجتناب شود . در هر مورد باید به خاطر بسپاریم که هر تغییر در مراحل رای گیری, منتهی به افزایش پایداری و مقاومت از سوی افرادی که
بیشتر ین بهره را از شرایط و وضعیت حاضر می برند می شود, چنین سیستم هایی منجربه افزایش مشارکت در انتخابات نمی گردند اما آگاهی عمومی افزایش خواهد یافت و در نتیجه شهروندان مطلع تری خواهیم داشت .

تعدادی از سیستم های رای گیری تجربی برای حمایت و پشتیبانی از روش های رای گیری واقعی بوجود آمده اند. سیستم رای گیری [20]Vivatro سیستمی است که هدف ان ترکیب کارایی , دموکراسی و تخصص در اداره سازمان های بزرگ با کمک تکنولوژی مدرن اطلاعاتی و ارتباطی است . اولین ابداعات اصطلاحا سیستم نمایانگر Vivator (یک سیستم بسیار پیشرفته رای گیری پروکسی ) و سیستم Vivatro
Netcon Ference Module که یک سیستم جدید , قدرتمند, سهل الاستفاده‌ , و با ساختار ارتباطی بر مبنای اتخاذ مقادیردرجه بندی متفاوت , کنفرانس چند وجهی یا چند سطحی, تحلیل آماری و نمایش هوشمند نتایج می باشد. سیستم [7] Sensus یک
پروتکل سه مرحله ای را به کار می گیرد به ترتیبی که رای خوانده و محاسبه می شود

و استفاده از یک سیستم کلید عمومی را برای همه رای دهندگان مسلم و فرض می داند. سیستم در زبانهایC وPerl توسعه یافته و از اسکریپت های CGI استفاده می کند . سیستم E- Vox یک سیستم رای گیری الکترونیکی امن تولید شده توسط گروه تحقیقات امنیت اطلاعات و لابراتوار علوم کامپیوتر(MIT Laboratory For computer Scienre) است.

این تحقیق توسط پیمان یا قرار داد DARPA به شماره DABTB3-96-C-OO18 با عنوان ‹ ایمنی برای سیستم های کامپیوتری توزیع شده › و توسط ntl پشتیبانی مبنای کار قرار می گیرد . نسخه ثانوی سیتم [18] Evox هم ایجاد شده است که از مدیران اجرایی چند گانه یا چند مدیر برای تایید و تصدیق رای استفاده می کند, که این کار با هدف بهبود ایمنی و امنیت رای توسط جلوگیری مدیران از قبول رای های دستکاری شده می باشد . در]20[ و]9[ سیستم های امن مبتنی بر وب پیشرفت هایی برا ی انتخابات دانشجویان ارئه می شود .

خصوصیات یک سیستم یا سرویس رای گیری الکترونیکی خوب بستگی به هدفی دار د که سیستم برای ان استفاده خواهد شد . هنگام طراحی یک سرویس رای گیری الکترونیکی , در نظر گرفتن روش هایی که در آن امور مربوط به رای گیری را
به طور الکترونیکی بدون فدا کردن محرمانگی رای دهنده در قبال معرفی و ارائه امکانات تقلب بتوان انجام داد, لازم و ضروری است . سیستمی که برای جایگزینی در انتخابات ملی و منطقه ای همراه با پروسه رای گیری سنتی مورد استفاده قرار خواهد
گرفت در حالیکه هویت یک رای دهنده اثبات شده است دموکراسی را تضمین می کند بنابراین مکانیزم های احراز هویت مازاد نیاز نیست .

با این وجود , مشابهت های کافی بین اکثر سیستم ها وجود دارد که احتمال ایجاد یک سری از خصوصیات که در بیشتر شرایط مطلوبتر هستند را فراهم می نماید. رایج ترین ویژگی ها و خصوصیات مطلوب برای یک رای گیری الکترونیکی ایده ال عبارتانداز]7[ و ]11 [:
صحت : یک سیستم دارای صحت است ( صحیح است ) در صورتیکه 1 – احتمال اینکه رای تغییر داده شود , نیست . 2- احتمال اینکه یک رای معتبر و قانونی از شمارش نهایی حذف شود وجود ندارد 3- احتمال اینکه یک رای غیر معتبر و در شمارش نهایی منظور شود , وجود ندارد

دموکراسی : یک سیستم دموکراتیک است در صورتیکه 1- فقط به رای دهندگان واجد شرایط امکان رای دادن بدهد 2- تضمین کند که هر رای دهنده واجد شرایط می تواند فقط یک بار رای دهد.
راز داری و محرمانگی: یک سیستم راز دار است در صورتی که 1- نه گردانندگان انتخابات و نه هیچ فرد دیگری نتواند رایی را به رای دهنده ای که می خواهد رای خود را به صندوق بیاندازد نسبت دهد یا تحمیل کند 2- هیچ رای دهنده ای نتواند ثابت کند که به شیوه ای خاص رای داده است .
قابلیت اثبات و تایید : یک سیستم قابل تایید است در صورتی که هر کسی بتواند به طور مستقل اثبات کند که تمام رای ها به طور صحیح شمارش شده است .
علاوه بر این یک سیستم رای گیری الکترونیکی باید دارای ویژگی های زیر که اغلب تضمین کننده تعداد زیاد رای دهندگان است باشد . مواردی که اغلب مطلوب است اما همیشه به دست نمی آید .
سهولت و آسانی : یک سیستم در صورتی سهل و آسان است که به رای دهندگان امکان دهد رای هایشان را سریع در یک مرحله با کمترین تجهیزات و مهارت های خاص به صندوق بریزند .
قابلیت انعطاف(تغییر و تبدیل): یک سیستم در صورتی انعطاف پذیر است که تعداد متنوعی از فرمت های پرسش نامه رای را امکان پذیر سازد مثلا شامل پرسش های تشریحی (Open-question) .
تحرک پذیری (سیار بودن): یک سیستم در صورتی سیار است که محدودیت هایی در زمینه محلی که رای دهنده از آنجا می تواند رای خود را به صندوق بریزد وجود نداشته باشد. یکی از دلایلی که افراد ( مردم ) به سیستم های رای گیری الکترونیکی علاقمند هستند این است که میتوانند در حال جاجایی باشند .

ویژگی قابلیت جابجایی از سوی دیگر یک عامل اصلی و عمده بروز برخی از مشکلات مربوط به طراحی یک سیستم رای گیری می باشد . هم در نظر سنجی و هم در انتخابات محرمانگی و امنیت سیستم معمولا نکته ای مطلوب است, اما این دو همیشه به طور هم زمان با هزینه ای معقول و مستدل قابل دستیابی نیست . مکانیسم هایی که امنیت و محرمانگی یک انتخابات را تضمین می کند می تواند برای مجریان انتخابات مستلزم صرف زمان و هزینه باشد و برای رای دهندگان سهل و آسان نباشد . اجرای انتخابات به صورتی محرمانه و امن هنگامی که رای دهندگان از لحاظ مکان جغرافیایی پراکنده هستند.

می تواند حتی مشکل تر هم بشود . رای گیری الکترونیکی از طریق اینترنت برای رای دهندگان توسط یک کامپیوتر ساده و اسان است حتی اگر به لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند .
تمام سیستم های بالا در تلاششان برای تضمین تمامی چهار ‹ ویژگی اصلی ›, مکانیسم های پیچیده ای را به کار می گیرند که منعکس کننده نرم ا فزارهای اضافی برای برنامه های کاربردی سمت سرویس گیرنده (ClienT) واتخاذ یک رابط کاربر پیچیده می باشد . سیستم ها هنوز برای اجرا و اداره پیچیده هستند و همچنین برای استفاده مشکل هستند, حتی هنگامی که برخی ویژگی ها غیر فعال و ارام هستند ( فقط کشف خطاهای شمارش آرا امکان پذیر می باشد بدون اینکه باز بینی چند منظوره انجام شود ) .

در همین زمان نظر سنجی الکترونیکی به منظور ایجاد یک ابزار سودمند و مفید باید برای اجرا کم هزینه باشد و محرمانگی و امنیت را تا سطح قابل قبولی تضمین کند.
و همچنین برای کاربران مبتدی بدون هر گونه ملزومات فوق العاده نرم افزاری (SW) یا سخت افزاری (HW) سهل الاستفاده باشد و همچنین مکانیزم هایی برای تفسیر نتایج فراهم آورد .
یک پروسه رایج برای تعیین اینکه چه کسی واجد شرایط رای دادن است استفاده می شود .
این ممکن است شامل یک دوره ثبت نام رسمی یا نوعی اطلاعیه باشد که هر کسی که عضو گروه معینی است در یک دوره زمانی معین می تواند رای بدهد .

زمانی که مراحل رای گیری شروع می شود, عاملان اجرایی می توانند استوارنامه های افرادی را که در حال رای دادن هستند با تقاضای کارت های شناسایی یا رمز عبور رای دهندگان تایید اعتبار کنند . پس از تایید اعتبار هر رای دهنده عاملان اجرایی برگه های رای را جمع آوری کرده و برای تعیین نتیجه انتخابات, آنها را شمارش و محاسبه
می کنند .

لینک کمکی