دانلود رایگان تحقیق در مورد مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی :

فصل اول

شرح کار و تحقیق

هدف :
مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی .

پیشینه تحقیق :
لازم به ذکر است که منابع مورد استفاده برای تکمیل پروژه , استفاده از اینترنت و همچنین کتاب آموزش دلفی 7 عین الله جعفرنژاد قمی در ایجاد این پروژه بوده است .

شرح تحقیق :
زبان برنامه نویسی دلفی درمحیط ویندوز تحولی را در برنامه نویسی شی گرا ایجاد کرده است . وجود اشیا آماده ع عناصر و خواص آن برنامه نویسی را ساده کرده است .
این پروژه تشکیل شده از10 فرم که هر فرمی کار مخصوص خود را انجام می دهد که به ترتیب زیر است :
فرم 1 : که شامل منوهایی است که می توان با استفاده از آنها فرم ( صفحه ) مورد نظر خود را انتخاب کرد .

فرم 2 : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات تمامی متقاضیان می باشد و همچنین انجام اعمال افزودن متقاضی جدید , حذف و گزارش در آن میسر می باشد .
فرم 3 : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات متقاضیان اشتراک دار است و همچنین مانند فرم قبلی انجام اعمال افزودن متقاضی جدید , جستجو , حذف و گزارش در آن میسر می باشد .
فرم 4 : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات رانندگان می باشد و همچنین افزودن راننده جدید , جستجو , حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم 5 : این فرم اطلاعاتی در مورد نحوه کارکرد برنامه به شما می دهد .
فرم 6 : در این فرم معلوم خواهد شد که آیا راننده در تاریخ روز در تاکسی تلفنی حضور داشته است یا خیر ؟ و بر اساس آن هم گزارش گرفته می شود .
فرم 8 : در این فرم جستجو در بانک متقاضیان بر اساس 1 فیلد دلخواه امکان پذیر است همچنین می توان از نتیجه جستجو گزارش تهیه کرد .
فرم 9 : این فرم در فرم 10 برای تکمیل بعضی از درخواستها مورد استفاده قرار می گیرد .
فرم 10 : در این فرم مبلغ دریافتی هر راننده ای در بانک مخصوصی ذخیره می شود .
فرم 11 : در این ابتدا نام راننده مورد نظر را برای جستجو تایپ کرده تا در صورت وجود تمامی مبلغ دریافتی او نمایش داده شودسپس می توان حقوق خالص او را محاسبه کرد .
فرم 12 : در این فرم نام استاد پروژه , نام استاد راهنما و دانشجو به همراه نام دانشگاه ا و ذکر شده است .
جدول موجود درفرم 2 بنام beshterak نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 50 کاراکتر ایجاد شده است که از نوع تاریخ می باشد .
که از نوع زمان می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 20 کاراکتر ایجاد شده است

جدول شماره 2 ( جدول اطلاعات کداشتراکی و نام راننده ) :

جدول موجود درفرم 9 بنام nameranandeh نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع متنی و با اندازه 5 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است

جدول شماره 3 ( جدول اطلاعات متقاضیان اشتراک دار) :

جدول موجود درفرم 3 بنام meshterakdar نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 50 کاراکتر ایجاد شده است

جدول شماره 4 ( جدول اطلاعات رانندگان ):

جدول موجود درفرم 4 بنام etelaat نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 50 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع متنی و با اندازه 50 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع عددی می باشد .

جدول شماره 5 ( جدول اطلاعات مبالغ دریافتی از مشتری ) :

جدول موجود درفرم 10 بنام mablagh نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع تاریخ می باشد .
که از نوع زمان می باشد .
که از نوع عددی می باشد .

جدول شماره 6 ( جدول کمکی برای محاسبه حقوق راننده ):

جدول موجود درفرم 11 بنام mablagh1 نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع تاریخ می باشد .
که از نوع زمان می باشد .
که از نوع عددی می باشد .

جدول شماره 7 ( حضور و غیاب رانندگان ):

جدول موجود درفرم 6 بنام Hozoor نام دارد که شامل فیلدهای گوناگونی است در اینجا به توضیح آنها خواهم پرداخت :
که از نوع عددی می باشد .
که از نوع متنی و با اندازه 30 کاراکتر ایجاد شده است
که از نوع تاریخ می باشد .
که از نوع زمان می باشد .

لینک کمکی