دانلود رایگان آشنایی با انواع مگس ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان آشنایی با انواع مگس ها :

مقدمه
مگسها جز حشرات به شمار می‌آیند و به زیر رده بال‌داران یا حشرات تعلق دارند و حشرات بال‌دار دارای زایده‌هایی به نام دنباله‌های شکمی و زواید تناسلی هستند مگسها به راسته دو بالان تعلق دارند. دو بالان جانورانی هستند که تعداد رگبالها کم است و بالهای پسین تبدیل به دو اندام کوتاه متورم شده است که هالتر نامیده می‌شود بخشهای مختلف بدن مشخص است و شکم دارای 4 تا 9 بند است و دگردیسی آنها کامل بوده و لاروهای آنها بدون پا هستند و ضمایم دهانی سوراخ کننده و مکنده دارند. این راسته شامل زیر راسته‌های متعدد است که انواع مگسها را شامل می‌شود.
 
زیر راسته راست درزان
کوتاه شاخان
شاخکها کوتاه و اغلب سه بندی است.
•    خرمگس: تند پروازند و چشمهای جانبی و برگ و نواری دارند. خرطومی برجسته دارند, مگسهای نر گیاهان را می‌مکند ولی ماده‌ها از خون جانوران تغذیه می‌کنند.
•    دزد مگسان: حشراتی قوی و بدنی خاردار دارند در اطراف دهان یک ریش مویی وجود دارد حشرات دیگر را در حال پرواز شکار می‌کنند.
•    زنبور مگسان: دارای موهای پرپشت و متراکم شبیه زنبورها هستند پاها و خرطوم بلندی دارند.
زیر راسته پیچیده درزان
•    بی‌شیار مگسان: حشرات فاقد شیار پیشانی در اطراف قاعده شاخکها هستند.
•    شهد مگسان: رنگ این حشرات روشن است و فاقد موهای زبرند. از زنبورها یا زنبوران عسل تقلید می‌کنند. لاروهای آنها از شته‌ها تغذیه می‌کنند.

شیار دار مگسان
این حشرات دارای حلقه‌ای در اطراف قاعده شاخکهای خود می‌باشند.
•    برمگسان: مگسهایی کوچکند و نوک شکم آنها باریک است. روی بالهای آنها لکه‌های تیره عرضی وجود دارند. لاروهای آنها گیاهخوارند و یا داخل میوه زندگی می‌کنند.
•    سرکه مگسان: چشمهای این جانوران معمولا قرمز است. از میوه‌های گندیده تغذیه می‌کنند.
•    ریشه مگسان: لاروهای آنها روی ریشه یا مواد فاسد شده زندگی می‌کنند بعضی گوشتخوارند.
•    سرامگسان: مگسهایی با اندازه‌های کوچکند لاروها روی مواد آلی در حال تجزیه رشد می‌کنند. بالغها روی پستانداران اهلی و وحشی و حتی انسان و حشرات کامل که در بعضی انواع دارای قطعات دهان نیش زننده هستند. از خون انسان و سایر موجودات خونگرم تغذیه می‌کنند. مگس خانگی دارای ضمایم دهانی اسفنجی است و می‌تواند غذاهای انسانی را آلوده کند.
•    گوشت مگسان: لاروها از حیوانات مرده , مدفوع , فضولات و غیره تغذیه می‌کنند یا روی بدن حشرات دیگرند.
•    تیز مگسان: این حشرات تخمها یا لاروهای خود را روی حشرات دیگر می‌گذارند.
•    اسب مگسان: بالغها بزرگ و به شکل زنبورند و در روی بدن آنها کرک وجود دارد چشمهای مرکب در حیوان نر و ماده از هم مجزا است پرواز سریع دارند و طول عمر در حیوان بالغ کوتاه است.
شفیره زایان
قطعات شکم نامشخص است پاهای آنها پنجه‌دار است تخمگذار هستند و در هر مرتبه یک لارو تولید می‌کنند.
•    سگ مگسان: بدنی مسطح و پهن شبیه شپش دارند بالدار یا بدون بالند شکم آنها حجیم است این مگسها روی پستانداران مخصوصا روی بدن خفاشها زندگی می‌کنند. انگلهای خارجی می‌باشند و از خون میزبان تغذیه می‌کنند.
•    نحل مگسان: حشراتی ریزند یا فاقد بالند و یا بالهای کوتاهی دارند عموما انگلند و روی زنبورها مخصوصا زنبوران عسل انگل می‌شوند. برولاسکا فاقد بالند و روی ملکه و حیوان نر زنبوران عسل زندگی می‌کنند.

   ساز و کار شنوایی در مگس‌ها
    محققان موفق شده‌اند نحوه دقیق تشخیص کانون اصوات مختلف را به وسیله نوعی مگس انگلی موسوم به (اورمیا اوکارالی) شناسایی کنند و ساز و کار عصبی این رفتار خاص را نیز مشخص سازند. مگس‌های میوه به روشی که شباهت بسیار زیادی به روش تشخیص منبع صوت به وسیله آدمی دارد, قادرند با کمک دو عامل منبع صدا را با دقت شناسایی کنند. یکی از این دو عامل تفاوت فاصله زمانی رسیدن امواج صوت به دو گوش است و عامل دوم هم تغییر در شدت و چگالی صدایی است که به گوش‌ها می‌رسد. آنچه که در مورد مگس‌های انگلی شگفت می‌نماید این است که این حشرات با وجود جثه کوچک و فاصله کمی که میان دو گوششان وجود دارد می‌توانند از دو عامل یاد شده به خوبی برای تشخیص محل دقیق منبع صدا بهره گیرند.

 

تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که پرده‌های گوش این مگس‌ها پشت سر آنها قرار دارد و از طریق یک پل درونی به یکدیگر متصل شده‌اند. این دو پرده و پل رابط روی هم به صورت یک اهرم قابل انعطاف عمل می‌کنند و در برابر اصواتی که در محیط به گوش می‌رسد به نحو معینی به نوسان می‌پردازند و حالت تشدید را به وجود می‌آورند. این امر سبب می‌شود که اختلاف دامنه دوموجی که به گوش مگس می‌رسد به حداکثر برسد و کار تشخیص تفاوت میان آن دو را آسان سازد.

 

در عین حال این ساختار موجب می‌شود که اختلاف زمانی میان دو موج نیز بارز و مشهود گردد. دستگاه شنوایی مگس‌های میوه در عین حال از وجود اصوات ناخواسته که ذاتی هر دستگاه صوتی است به منظور ایجاد نوعی تشدید آماری بهره می‌گیرند. این نوع تشدید موجب می‌شود حساسیت دستگاه شنوایی مگس به علایم صوتی بسیار ضعیف, به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

لینک کمکی