دانلود رایگان درآمدی بر بازیوارسازی

لين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريتتعداد صفحات :10چکیده مقاله: تلاش برای استفاده از اشتیاق رو به رشد بازیها، به ظهور پدیده گیمیفیکیشن منجر شد. پدیده ای ای نوظهور که برای افزایش انگیزه مخاطبان، عناصر و اجزای بازیها را مورد استفاده قرار میدهد. بازیوارسازی را استفاده از المانها و تفکرات بازی گونه، در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند، تعریف میکنند. استفاده از این مفهوم را هم اکنون میتوان در بسیاری از زمینه های تجاری و محصولات، آموزشهای اجتماعی، پزشکی، درمان اختلالات فکر و ذهنی، درمان فراموشی و یا حتی آموزش های نظامی مشاهده کرد. به منظور

دانلود رایگان سایت علاقمندی ها asp.net

لين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريتتعداد صفحات :10چکیده مقاله: تلاش برای استفاده از اشتیاق رو به رشد بازیها، به ظهور پدیده گیمیفیکیشن منجر شد. پدیده ای ای نوظهور که برای افزایش انگیزه مخاطبان، عناصر و اجزای بازیها را مورد استفاده قرار میدهد. بازیوارسازی را استفاده از المانها و تفکرات بازی گونه، در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند، تعریف میکنند. استفاده از این مفهوم را هم اکنون میتوان در بسیاری از زمینه های تجاری و محصولات، آموزشهای اجتماعی، پزشکی، درمان اختلالات فکر و ذهنی، درمان فراموشی و یا حتی آموزش های نظامی مشاهده کرد. به منظور

دانلود رایگان مقاله آشنایی با افراد بی منطق

لين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريتتعداد صفحات :10چکیده مقاله: تلاش برای استفاده از اشتیاق رو به رشد بازیها، به ظهور پدیده گیمیفیکیشن منجر شد. پدیده ای ای نوظهور که برای افزایش انگیزه مخاطبان، عناصر و اجزای بازیها را مورد استفاده قرار میدهد. بازیوارسازی را استفاده از المانها و تفکرات بازی گونه، در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند، تعریف میکنند. استفاده از این مفهوم را هم اکنون میتوان در بسیاری از زمینه های تجاری و محصولات، آموزشهای اجتماعی، پزشکی، درمان اختلالات فکر و ذهنی، درمان فراموشی و یا حتی آموزش های نظامی مشاهده کرد. به منظور